6º EP B

Actividades de repaso dos catro primeiros temas

Nas páxinas laranxa do final do Activity Book,tedes os esquemas da parte gramatical e de vocabulario de cada tema.Son perfectas para repasar .Si non tedes feitos os exercicios,tedes que facelos.S i os tedes feitos,podedes inventar outros,guiándovos por eles.Está moi ben explicado.

Que tal estades? Espero que ben.Apertas para todos e para as vosas familias.

Distribuir contido