Organigrama

ORGANIZACIÓN DO CENTRO 2021-2022

ORGANIZACION DO CENTRO 2021-2022

 

ÓRGANOS DE GOBERNO DO CENTRO

 

Equipo Directivo

 

EQUIPO DIRECTIVO

Direccióh

Juan José Díaz Valiño

Nomeamento

1/07/17  ao  31/06/25

Xefatura de Estudos

Emilia Paz Pérez Álvarez

Secretaría

José Manuel Cabezudo Moreno

 

Consello escolar

 

CONSELLO ESCOLAR

Director

Juan José Díaz Valiño

Xefa de Estudos

Emilia Paz Pérez Álvarez

Secretario

José Manuel Cabezudo Moreno

Rep. profesorado

Mª Remedios Fernández Bermúdez

Mónica Cambiazo Ascariz

Mª Inmaculada Ferreira Palmeiro

José Manuel Pérez Folqueira

Marisena Rey Gómez

Rep. pais/nais

Antonio Balado Teijeiro

Iria Corredoira García

Raquel García Gigán

Marta Ares Folgueira
 

Rep. non docente

Lucía Corredoira Rodríguez

Rep. Concello

Laura Campo Fernández

 

CONSELLO ESCOLAR: COMISIÓN ECONOMICA

Presidente

Juan José Díaz Valiño

Rep. profesorado

José Manuel Pérez Folgueira

Rep. nais/pais

Raquel García Gigán

Secretario

José Manuel Cabezudo Moreno

 

Claustro de profesores

 

Claustro de profesores

Ed. Física

Trillo Couce, Lucía

Provisional

Inglés

Blanco Soilán, Mónica María

Definitiva

Ed. Prim.

Bordel López, Verónica

Definitiva

Ed. Prim.

Cabezudo Moreno, Jose Manuel

Definitivo

Ed. Infantil

Cambiazo Ascariz, Mónica

Definitiva

Ed. Prim.

Castiñeira Losada, Mª Jesús

Definitiva

Ed. Infantil

Carrete Jato, Gloria

Defintiva

Ed. Prim.

Díaz Gómez, Sofía

Definitiva

Ed. Prim.

Díaz Valiño, Juan José

C. Servizos

Ed. Infantil

Fernández Bermúdez, Remedios

Definitiva

Ed. Prim.

Ferreira Palmeiro,  Inmaculada

Definitiva

Ed. Prim

Ignacio Cancela, Inés

Provisional

Ed. Musical

Lobato Janeiro, Teresa

Definitiva

Ed. Infantil

Darriba Núñez, Aurora

Definitiva

Ed. Primaria

Pardo Díaz, Purificación

Provisional

Orientación

Méndez Seco, David

Definitivo

AL

Cruzado Iglesias, José Ángel

Definitivo

Inglés

Pérez Álvarez, Emilia Paz

Definitiva

Ed. Primaria

Pérez Folgueira, José Manuel

Definitivo

Ed. Infantil

Uzquiano Díaz, Sonia

Provisional

Ed. Prim.

Rey Gómez, Marisena

Definitiva

PT

Arias Neira, Mª Concepción

Definitiva

Ed. Primaria

 

 

Rel. Cat.

Teijeiro Rodríguez, Ana

P. laboral

 

Adscrición

 

ETAPA

MESTRE

Infantil

 

4º A

Gloria Carrete Jato

4º B

Sonia Unzquiano

5º A

Mª Remedios Fernández Bermúdez

6º A

Mónica Cambiazo Ascariz

Apoio

Mª Aurora Darriba

Primaria

1º A

Mª Inmaculada Ferreira Palmeiro

1º B

Sofía Díaz Gómez

2º A

Verónica Bordel

3º B

Marisena Rey

4º A

José Manuel Pérez Folgueira

5º A

Inés Ignacio Cancela

5º B

José M. Cabezudo Moreno

6º A

Mª Jesús Castiñeira

6º A

Purificación Pardo

 

 

E.F.

Lucía Trillo

Inglés

Emilia Paz Pérez Álvarez

Mónica Mª Blanco Soilán

Música

Teresa Lobato

P.T.

Mª Concepción Arias Neira

A.L.

José Ángel Cruzado Iglesias

Apoio

Juan José Díaz Valiño

Orientación

David Méndez Seco

Relixión

Ana Teijeiro Rodríguez

 

ÓRGANOS DE COORDINACION PEDAGÓXICA

 

Equipos de ciclo

 

Educación Infantil

Mónica Cambiazo Ascariz

Mª Remedios Fernández Bermúdez

Sonia Uzquiano

Gloria Carrete Jato

Aurora Darriba

Coord: Aurora Darriba

 

Equipo 1º e 2º Primaria

Verónica Bordel López

Mº Inmaculada Ferreira Palmeiro

David Méndez Seco

Sofía Díaz Gómez

Coord: Mº Inmaculada Ferreira Palmeiro

 

Equipo 3º e 4º Primaria

 

José M. Pérez Folgueira

Marisena Rey Gómez

 

Mª Dolores Táboas Fernández

Coord: Marisena Rey Gómez

 

Equipo 5º e 6º Primaria

Inés Ignacio

Purificación Pardo

Jose Manuel Cabezudo Moreno

Mª Jesús Castiñeira

Coord: José M. Cabezudo Moreno

 

ÓRGANOS DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA

 

Comisión coordinación pedagóxica

Director

Juan José Díaz Valiño

Xefa de Estudos

Emilia Paz Pérez Álvarez

Orientador

David Méndez Seco

Coor. Infantil

Aurora Darriba

Coor. 1º- 2º

Mª Inmaculada Ferreira Palmeiro e Verónica Bordel López

Coor. 3º- 4º

Marisena Rey Gómez e José Manuel Pérez

Coor. 5º- 6º

José Manuel Cabezudo Moreno e Purificación Pardo

EDLG

José M Pérez

P.T.

Mª Concepción Arias Neira

A.L.

José Ángel Cruzado Iglesias

Coor. Bibliot.

Ana Teijeiro

Secretaria: Mª Concepción Arias Neira


Dinamización da lingua galega

Infantil

Aurora Darriba

 

Inmaculada Ferreira

 

Teresa Lobato

 

Mª Jesús Castiñeira

Coordinadora: José Manuel Pérez Folgueira

 

Actividades complementarias e extraescolares

Infantil

Gloria Carrete Jato

 

Purifiación Pardo e Almudena Ramudo

 

Marisena Rey Gómez e Mª Pilar Edrosa

 

José Ángel Cruzado e Vanesa Longarela

Coordinadora: Mª Concepción Arias Neira

 

Tecnoloxías de Información e da Comunicación

Infantil

Sonia Uzquiano

 

Mª Concepción Arias

 

Mª Jesús Castiñeira

 

Lucía Trillo

Coordinadora: Verónica Bordel

 

Equipo de biblioteca

 

Inmaculada Ferreira

 

José M. Pérez e Verónica Bordel

 

Mª Pilar Edrosa e Mónica Blanco Soilán

 

Juan José Díaz Valiño e Sofía Díaz Gómez

Coordinadora: Ana Teijeiro Rodríguez

 

Departamento orientacion

Infantil

Aurora Darriba

 

Mª Inmaculada Ferreira Palmeiro e Verónica Bordel López

 

Marisena Rey Gómez e José M. Pérez

 

José Manuel Cabezudo Moreno e Purificación Pardo

P.T.

Mº Concepción Arias Neira, Mª Pilar Edrosa Muinelo e Almudena Ramudo Pérez e Vanesa Longarela

A.L.

José Ángel Cruzado Iglesias

Orientador

David Méndez Seco

Coordinadora: David Méndez Seco

     

 

Equipo de convivencia

Infantil

Mª Remedios Fernández Bermúdez

1º- 2º

Emilia Paz Pérez Álvarez

3º- 4º

José Ángel Cruzado

5º- 6º

Inés Iganacio

Dinamizador: David Méndez Seco

     

 

Equipo autoprotección

Coordinador: Juan José Díaz Valiño

 

Comision avaliación 3º primaria

Director

 

X. de estudos:

 

Orientador

 

Titora 3º curso

 

 

Comisión avaliacion 6º primaria

Director

 

X. de estudos:

 

Orientador

 

Titor 6º curso

 

 

 

Distribuir contido