CONSELLO ESCOLAR - ELECCIÓNS PARA A RENOVACIÓN CURSO 2021-2022

- SORTEO XUNTA ELECTORAL martes día 26 de outubro ás 14:00 horas.+ info A xunta electoral, unha vez constituída, poñerá a disposición das persoas que desexen presentar a súa candidatura un impreso para formalizala.

-

Calendario escolar 2021-2022

Os días que elixiu o claustro foron o 7 de decembro e o 16 de maio

A día de hoxe (05/10) aínda non tivemos resposta da inspección sobre se serán concedidos ou non

Comezo do curso escolar 2021-2022

Data de comezo do cuso escolar 2020-2021
Horarios e portas de entrada e saída do centro clicando na táboa

xoves día 09 de setembro

 

Debido á situación creada polo SARS Cov 2

  • Non haberá reunión global de comezo de curso coas nais/pais o día 9 de setembro
  • O alumnado de infantil poderá entrar no recinto do colexio acompañado só por un adulto
  • O alumnado de primaria non pode entrar acompañado dentro do recinto do colexio
  • O alumnado que utilice o comedor escolar e vaia ser recollido, levarémolo á porta principal dende as 15:30 horas.

Haberá comedor e transporte escolares

Toda familia debe descargar e asinar a DECLARACIÓN RESPONSABLE (aquí) indicada no protocolo COVID-19 e entregala ás persoas titoras da súa filla/o

MATERIAL DE AULA CURSO 21-22

MATERIAL DE AULA SOLICITADO POR CADA TITORÍA CURSO 21-22

EDUCACIÓN PRIMARIA

1º E.P. - 2º E.P. - 3º E.P. - 4º E.P. - 5º E.P. - 6º E.P.

RECOLLIDA DE LIBROS DE TEXTO CURSO 21-22

DE 3º E 4º DE PRIMARIA

DÍA 3 DE SETEMBRO

DE 10:30 h a 13:00 h

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO CURSO 21-22

 

- Fondo solidario de libros de texto (alumnado de 3º e 4º E.P. xa que 5º e 6º ten e-dixgal)

- Axudas para a adquisición de libros de texto (alumnado de 1º e 2º E.P. e o que teña discapacidade dun 65% polo menos) (A adquisición de libros de texto realizarase, preferentemente, a través das librarías/establecementos da zona de referencia do centro educatvo).

- Material escolar (alumnado de E.P.)


Listaxe definitiva de admitidas - (clicar no apartado "cidadán"; tamén as temos expostas no taboleiro da porta de entrada interna do centro) - Entregaranse os libros ao incio do curso

Listaxe provisional de admitidas - (clicar no apatado "cidadán"; tamén as temos expostas no taboleiro da porta de entrada interna do centro) - Reclamacións ata o día 06/07/2021 ás 21:00 horas

Os vales para libros e material para 1º e 2º e os vales para material de 3º a 6º podedes pasar a recollelos a partir do martes, día 06/07


 

INFORMACIÓN XERAL - Curso 2021-2022 presentación do 21/05 ao 22/06, incluídos

Procedemento ED330B

  Orde do 6 de maio de 2021 (DOG do 20)  Enlace ao Diario oficial de Galicia

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica, facendo clic aquí.

Opcionalmente, poderanse presentar presencialmente nos centros: enlace aos Anexos I e II.

Para máis información na sede electrónica da Xunta de Galicia: enlace - Manual de usuario para os cidadáns: enlace

Distribuir contido