FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO CURSO 21-22

 

- Fondo solidario de libros de texto (alumnado de 3º e 4º E.P. xa que 5º e 6º ten e-dixgal)

- Axudas para a adquisición de libros de texto (alumnado de 1º e 2º E.P. e o que teña discapacidade dun 65% polo menos) (A adquisición de libros de texto realizarase, preferentemente, a través das librarías/establecementos da zona de referencia do centro educatvo).

- Material escolar (alumnado de E.P.)


INFORMACIÓN XERAL - Curso 2021-2022 presentación do 21/05 ao 22/06, incluídos

Procedemento ED330B

  Orde do 6 de maio de 2021 (DOG do 20)  Enlace ao Diario oficial de Galicia

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica, facendo clic aquí.

Opcionalmente, poderanse presentar presencialmente nos centros: enlace aos Anexos I e II.

Para máis información na sede electrónica da Xunta de Galicia: enlace - Manual de usuario para os cidadáns: enlace

ADMISIÓN ALUMNADO CURSO 2020-2021

ADMISIÓN CURSO 2021 - 2022

 • LISTAXE DEFINITIVO DO ALUMNADO ADMITIDO PARA 4º DE ED. INFANTIL. Todo o alumnado que solicitou matrícula en prazo está admitido na resolución definitiva. Podedes ver a listaxe no taboleiro interior do centro (xunto á porta interior de entrada ao centro).

 

 • LISTAXE PROVISIONAL DO ALUMNADO ADMITIDO PARA 4º DE ED. INFANTIL. Todo o alumnado que solicitou matrícula en prazo está admitido na resolución provisional. Podedes ver a listaxe no taboleiro interior do centro (xunto á porta interior de entrada ao centro).

Poderanse formular reclamacións contra as listaxes provisionais no prazo de 5 días hábiles contados desde o seguinte ao da súa publicación.

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE ADMISIÓN DE ALUMNADO QUE SE MATRICULA POR 1ª VEZ PARA O CURSO 2021-2022

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE ADMISIÓN PARA O ALUMNADO QUE SE MATRICULA POR 1ª VEZ DO 2º CICLO DE ED. INFANTIL E PRIMARIA:

O prazo de solicitudes abranguerá do 11 de xaneiro ao 8 de febreiro do 2021, ambos incluídos.

O alumnado que estea matriculado no centro, e desexe seguir nel, non ten que facer ningún tipo de solicitude.

O alumnado que pretenda continuar estudos nun centro de adscrición, para os efectos de reserva de praza neste, deberá presentar no centro de orixe ou a través da aplicación “admisionalumnado” (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado) o formulario normalizado (ED550A) que se publica como anexo I da orde de 18/12/2020. O prazo de presentación estará comprendido entre os días 11 de xaneiro e o 8 de febreiro de cada ano.

O formulario normalizado será facilitado gratuitamente nos correspondentes centros docentes e tamén estará dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, na aplicación “admisionalumnado”, e na páxina web da consellería competente en materia de educación».

A consulta das listaxes de alumnado admitido, que se publicarán antes do día 28 de febreiro, debe realizarse no centro no que está matriculado no presente curso ou na aplicación admisionalumnado.

Os prazos máis salientables son os seguintes:

1. Reserva de praza no centro de orixe: do 11 de xaneiro ao 8 de febreiro.

2. Data do sorteo público para efectos de desempate: última semana de febreiro e, en todo caso, antes do 1 de marzo. Letras de desmpate segundo o sorteo público aquí.

3. Publicación de postos escolares vacantes: antes do 1 de marzo.

4. Presentación da solicitude de admisión: 1-20 de marzo.

5. Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo: 10 días hábiles contados a partir dos 2 días seguintes ao remate do prazo para presentar as solicitudes de admisión.

6. Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas: antes do 25 de abril.

7. Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas: antes do 15 de maio.

8. Formalización da matrícula en educación infantil e primaria: 20-30 de xuño.

- Áreas de influencia do noso colexio

- Criterios de admisión

DISTRIBUCIÓN DE MÁSCARAS ENTRE O ALUMNADO QUE SEXA BENEFICIARIO DELAS

O día 13 de novembro publicouse a Orde do 6 de novembro de 2020 pola que se regulan os criterios e o procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en educación primaria, (...) e educación especial en centros docentes públicos dependentes desta consellería (...) no curso 2020/21 (código de procedemento ED330E).

O alumnado destinatario será:

- Alumnado que fose beneficiario da axuda para adquirir material escolar.

- Non fose beneficiario desta axuda por diferentes circunstancias pero:

 • Pertenza a familias cunha renda per cápita igual ou inferior a 6.000€ (exercicio fiscal 2018)
 • Estea matriculado en educación especial, ou suxeito a tutela ou garda da Xunta de Galicia, ou teña unha discapacidade igual ou superior ao 65%, con independencia da renda da unidade familiar.

As solicitudes terán que presentarse, de forma presencial, no centro docente ata o día 25 de novembro.

NON TEÑEN QUE PRESENTAR SOLICITUDE O ALUMNADO QUE FOSE BENEFICIARIO DA AXUDA PARA ADQUIRIR MATERIAL ESCOLAR NO CURSO 20/21.

PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID 19 NOS CENTROS DE ENSINO - CURSO 20-21

DOCUMENTACIÓN IMPORTANTE:

Comezo do curso escolar 2020-2021

Data de comezo do cuso escolar 2020-2021

Horarios e portas de entrada e saída do centro clicando na táboa

xoves día 10 de setembro

 • 4º e 5º de E.I.
 • 1º, 2º e 3º de E.P.

venres día 11 de setembro

 • 6º de E.I
 • 4º, 5º e 6º de E.P.

Debido á situación creada polo SARS Cov 2

 • Non haberá reunión de comezo de curso coas nais/pais os días 10 e 11
 • O alumnado de infantil poderá entrar no recinto do colexio acompañado só por un adulto
 • O alumnado de primaria non pode entrar acompañado dentro do recinto do colexio
 • O alumnado que utilice o comedor escolar e vaia a ser recollido, levarémolo á porta principal dende as 15:30 horas.

Haberá comedor e transporte escolares

Calendario escolar 2020-2021

Lembrade que o día 18 de maio é un dos festivos elixidos polo colexio (xunto co 13 de outubro)

MATERIAL DE AULA CURSO 20-21

MATERIAL DE AULA SOLICITADO POR CADA TITORÍA CURSO 20-21

EDUCACIÓN PRIMARIA

1º E.P. - 2º E.P. - 3º E.P. - 4º E.P. A - 4º E.P. B - 5º E.P. A - 5º E.P. B - 6º E.P.

Distribuir contido