Crea o teu propio comic


¿Como facer unha historieta ou cómics?

Unha historieta convértese nun relato, contado a través de imaxes ou debuxos con textos simples e breves, o seu nome tamén pode ser o de cómics. É parecido a unha revista, pero nárranse sucesos e eventos en torno á vida dalgún personaxe especial.  O seu propósito é comunicar ou transmitir información de xeito entretido, e de doada lectura, outorgándolle maior protagonismo á estética, é dicir aos debuxos.

Estrutura

A forma en que se organiza este tipo de textos, é ben particular. Á primeira vista, temos "cadros" que se dispoñen de esquerda a dereita e que van encadrando as imaxes.
O dito polos personaxes adoita escribirse en "globos" e utilízanse onomatopeas (sons graficados ou escritos).

Para escribir unha historieta ou cómics:

  1. Os textos ou pequenos parágrafos que escribas deben estar en presente, xa que nos contan o que está a acontecer á vida dos personaxes.
  2. Estes organízanse ou escriben nos globos, nalgún cartel pequeno ou en textos soltos.
  3. É rechamante utilizar onomatopeas, palabras soltas para sinalar ou describir certos sons, portas, golpes: ¡ Puaj!; ¡ BOOM!; ¡ PUF!, etc.
  4. Os debuxos que realices debes ser moi impactantes, rechamantes, expresivos para demostrar as emocións de cada personaxe. Isto permitirache contar unha boa historia.
  5. Os diálogos deben ser coherentes, xeralmente escritos en maiúscula, se é que o prefires. Simples e destacando os volumes de voz dos personaxes, con signos de exclamación, por exemplo, ¡ coma se estiveses a escoitalos!
  6. Os tipos de letras poden ser á túa elección, pero sempre considerando a unidade co debuxo.
  7. Non esquezas contar claramente as ideas para que o lector poida conectarse e interesarse na historia ¡Coma se "estiveses a ler unha película"!, soa divertido iso.