Skip to Content

O NOSO COLE

 

BENVIDA

CURSO 2023 - 2024

PROXECTO DOCUMENTAL INTEGRADO

 

A FLORA

 

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR 2024-2025

NORMA

ORDE do 7 de maio de 2024 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2024/2025 (código de procedemento ED330B) (Diario Oficial de Galicia 20.05.2024).

 

DESTINATARIOS

- Fondo solidario de libros de texto: alumnado matriculado en 3º, 4º, 5º e 6º de EP e en 1º, 2º, 3º
e 4º da ESO.
En todos estes cursos manteranse os libros de texto do curso escolar 2023/2024.

- Axudas para adquirir libros de texto: alumnado matriculado en 1º e 2º de EP e en educación
especial (EE); así como as axudas que pode recibir o alumnado incluído na disposición adicional
primeira (discapacidade ≥ 65%) e na disposición adicional segunda (necesidades específcas de
apoio educatio –EAE-), circunstancia que fará constar o centro na solicitude.

- Axudas para adquirir material esiolar: alumnado matriculado en EP, ESO e EE.


- O alumnado matriculado nos centros e cursos incluídos no
proxecto educación dixital (EDIXGAL) no curso 2024/25 está excluído da partcipación no fondo solidario de libros de texto e das axudas para adquirir libros de texto. –on obstante, poderá solicitar a axuda para adquirir material escolar cando reúna os requisitos establecidos na orde.

 

FORMA DE PRESENTACIÓN

Ademais da presentación de forma presencial no centro, os cidadáns poderán realizar a solicitude na sede electrónica da Xunta de Galicia, accedendo ao procedemento ED330B, que enlazará coa aplicación Fondolibros. Unha vez que teñan cubertos todos os datos, poderán gardala e obter o número de solicitude. Posteriormente, disporán das seguintes formas de presentación:

1. No centro: Neste caso imprimirán a solicitude e o anexo II e presentaranos no centro
(debidamente asinados), xunto coa documentación (A solicitude xa terá asignado un número pola aplicación). 

2. Na Sede Electrónica da Xunta de Galicia:

En ambos casos, o centro deberá comprobar e completar os datos da solicitude e a documentación presentada e, de ser o caso, proceder á súa validación para continuar coa tramitación.

 

DOCUMENTACIÓN OBRIGATORIA

- ANEXO I (solicitude) debidamente cuberto.
- ANEXO II para a comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar.
Se a persoa solicitante (Anexo I) e/ou os membros computables (Anexo II)
se opoñen a esta consulta, deberán
indicalo no cadro correspondente, ademais de achegar os documentos xustificativos.
DNI ou NIE
Certificado do grao de discapacidade recoñecido pola Xunta de Galicia
Percepción de pensión por incapacidade permanente total, absoluta ou gran invalidez, ou de
pensión de clases pasivas por xubilación ou retiro por incapacidade permanente para o servizo ou
inutilidade (equivalente a unha discapacidade igual ao 33%)
Declaración do imposto sobre as persoas físicas ou, a falta desta, o certificado de imputacións de renda do
exercicio 2022. Será necesario o consentimento expreso. No caso de non autorizar a consulta deberán achegar
os documentos xustificativos.
DOCUMENTACIÓN:
Copia do libro de familia ou equivalente onde figuren todos os membros computables.
En caso de separación ou divorcio, ademais deberán achegar a sentenza xudicial e/ou convenio
regulador onde conste a atribución da custodia do/a menor.
Excepcionalmente, cando a composición da unidade familiar non se axuste ao sinalado no artigo
4.1 da orde ou non sexa posible acreditar a súa composición polos medios anteriores, poderase
xustificar o número de membros computables utlizando algún dos seguintes medios:
1º. Certfcado ou volante de convivencia.
2º. Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a
familia.
a) Certfcado acreditativo do grao de discapacidade, se fose o caso, recoñecido por un órgano que non
pertenza á Xunta de Galicia.
b) Violencia de xénero: Acreditarase en calquera das formas que enumera o artgo 5 da Lei 11/2007, do 27
de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.
c) Resolución xudicial de curatela representativa ou de patria potestade prorrogada ou rehabilitada
mentres non se produza a revisión desta medida. No caso que corresponda.
d) Resolución administrativa ou xudicial acreditativa da situación de acollemento ou certificado do centro
de menores para o
alumnado en situación de tutela ou garda da Xunta de Galicia.
e) Certificado de convivencia, volante de convivencia ou informe dos servizos sociais ou do órgano
equivalente do concello onde resida a familia,
óo iaso de que o pai e a nai ou o titor/titores carezan de
DNI e NIE
.
En todo caso, os documentos deberán ser válidos e eficaces no momento da súa presentación, e reflectir a
situación persoal, familiar e económica a 31 de decembro do 2022, agás cando unha sentenza de separación
ou divorcio posterior a esa data atribúa a custodia exclusiva a unha das persoas proxenitoras, nos casos de
violencia de xénero, en que se aplicará o disposto na lexislación específca, e nos casos de falecemento
dalgunha das persoas proxenitoras.

 

23 DE ABRIL DÍA INTERNACIONAL DO LIBRO 2024

O pasado mércores celebramos o Día do Libro cunha saída ao entorno natural de Punta Balea.

Nesta completa xornada:

1.Realizamos unha bonita andaina ata a zona elixida.

2.Gozamos dunha “xornada ao aire libro” na que o alumnado padriño e afillado compartiu lectura en parella

3.Coa intención de concenciar da importancia de deixar mellor do que o atopamos o marabilloso entorno natural que nos é común, rematamos cunha limpeza da praia na que estivemos

 

ENTROIDO 2024

ENTROIDO 2024

UNHA FLORA

MOI COLORIDA

 

 

 

DETALLES DO DESFILE POLA VILA

 

 

 


 

 

 

 

DETALLES DAS COPLAS NO COLE

 

 

 

NADAL 2023

O PERSOAL DO

CEIP NAZARET

DESÉXAVOS UNHAS

MOI FELICES FESTAS!!!

 

BOAS VACACIÓNS,

VÉMONOS EN XANEIRO!

SAMAÍN 2023

XA CHEGA O SAMAÍN!

Apunte histórico.

A palabra Samaín provén do celta Samhain, que en gaélico significa ‘fin do verán’. E é precisamente na época de transición entre o verán e o inverno, que marcaba o fin das colleitas, cando se celebraba o Samhain nas antigas comunidades celtas de Europa, en especial en Irlanda, pero tamén en Galicia. Esta festividade sinalaba o inicio do aninovo dos celtas e da estación escura, pois eles dividían o ano en dúas estacións: a luminosa ou clara (verán) e a escura (inverno)

Durante a noite do Samaín honrábase aos devanceiros e críase que a fronteira que separa o mundo dos vivos e o dos mortos estreitábase, polo que era moito máis fácil que os defuntos (tanto bos como malos) traspasásena e regresasen aos seus fogares. Tamén podían cruzar ao noso mundo outras criaturas máxicas como as fadas e os trasgos. Facíanse diversos rituais e acendíanse fogueiras para guiar aos espíritos bos e escorrentar aos malos.

 

TÚNEL DO TERROR

Acabamos de recibir estas espectrais imaxes do interior do túnel do terror...

Se sodes valentes facede clic enriba dos vídeos

 1    2    3

 

 

EXPOSICIÓN DE CABAZAS

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  GAÑADORES DO CONCURSO:

          CICLO DE INFANTIL

         

         GAÑADOR - MATEO 5º EDUC INFANTIL

         

 

 

        1º CICLO DE PRIMARIA

        

 

        GAÑADOR - TIAGO 2ºB

        

 

         2º CICLO DE PRIMARIA

        

 

        GAÑADOR - MATEO 3ºA

        

 

         3º CICLO DE PRIMARIA

        

 

         GAÑADOR - JANI 5ºA

        

    

    

     GAÑADORES

    

ACTIVIDADES DO EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA (EDLG) DO COLEXIO 1

EN RELACIÓN CO PROXECTO ANUAL DO CENTRO (A FLORA) E A CHEGADA DO SAMAÍN

PROPUXÉRONSE DIVERSAS ACTIVIDADES AO ALUMNADO E FAMILIAS

 

CON ESTUPENDOS RESULTADOS...

 

Se queredes comprobar todos os detalles accedede ao blog do EDLG

ATURUXOS DA LINGUA

 

HORARIOS E PORTAIS DE ENTRADA E SAÍDA (CURSO 2023-24)

ENTRADAS

Desde as 8:55 o alumnado poderá entrar no centro por calquera dos tres portais dispoñibles:

1.Portal Barrio de Nazaret     2.Portal Rúa Real     3.Portal Rúa Paz

Ao entrar no recinto, as nenas e nenos dirixiranse ás súas portas de acceso para subir ás aulas onde os agardarán as súas mestras e mestres:

- 3º, 4º, 5º e 6º de Educación Primaria: Edificio vello, portas 2 e 3

- Educación Infantil e 1º e 2º de Educación Primaria: Edificio novo, patio cuberto.

Ás 9:05 pecharanse os tres portais e só se permitirá o acceso do alumnado polo portal do Barrio de Nazaret. Entrada atendida polo conserxe.

 

SAÍDAS

PORTAL DA RÚA REAL (SAÍDA DE INFANTIL E 1º E 2º DE PRIMARIA)

Ás 13:50 abrirase o portal para que entren as familias do alumnado de educación infantil e recollan aos seus fillos e fillas. Adultos, nenos e nenas sairán por este portal. Se alguén precisa recoller a un irmán maior agardará nesa zona para que cando chegue o/a neno/a poidan saír todos polo portal da Rúa Real.

Ás 14:00 entrarán as familias do alumnado de 1º e 2º de educación primaria para recoller aos seus fillos e fillas. Adultos, nenos e nenas sairán por ese portal. Se alguén precisa recoller a un irmán maior agardará nesa zona para que cando chegue o/a neno/a poidan saír todos polo portal da Rúa Real.

PORTAL DO BARRIO DE NAZARET (SAÍDA DE 3º, 4º, 5º E 6º DE PRIMARIA)

Ás 14:00 abrirase este portal para que o profesorado entregue ás súas familias ao alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º. Lembrade que os nenos e nenas de 5º e 6º, se os seus país/nais o autorizan, poderán marcharse sós/soas polo portal que precisen.

PORTAL DA RÚA PAZ

Ás 14:00 abrirase este portal para que saian os nenos e nenas que van á Gardería Caracol. Ademais, o profesorado de garda entregará ás súas familias ao alumnado de varios cursos que conste anotado nun listado na secretaría do centro (interesados/as falade coas titoras).

 

Distribuir contidoby Dr. Radut