Dinam. L. Galega

EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA

 

  

 
   
 

O Proxecto Lingüístico de Centro (PLC) é un documento pedagóxico-administrativo que concreta a planificación lingüística do centro. Nel se especifican, entre outros datos, a distribución lingüística curricular, as medidas de apoio e reforzo para mellorar a competencia lingüística do alumnado e as actuacións encamiñadas a dinamizar o uso da lingua galega.

O PLC é redactado por unha comisión nomeada polo equipo directivo e constituída, como mínimo, polos/as xefes/as dos departamentos de linguas e mais o/a coordinador/a do EDLG (Equipo de Dinamización da Lingua Galega). Este documento remítese á Inspección Educativa cada 4 anos e actualízase anualmente nunha addenda que recolle os cambios producidos a respecto do curso anterior.

Premendo na imaxe accédese ao noso proxecto lingüístico

 
  PROXECTOS DE FOMENTO DO USO DA LINGUA GALEGA  
  Anualmente, seguindo o noso Proxecto Lingüístico, no noso centro elaboramos un proxecto de fomento do uso da lingua galega que recolle o desenvolvemento das actividades dinamizadoras de fomento da nosa lingua.  
 
 
  LIGAZÓNS DE INTERESE  
      Equipos de Dinamización da Lingua Galega    
 

O PORTAL DA LINGUA GALEGA

 

R.A.G

Inicio

   
           
 

 

NORMAS ORTOGRÁFICAS

 

LEXISLACIÓN

 

SEMINARIO GALÁN

 

RECURSOS LETRAS GALEGAS

 
           
  DOCUMENTOS  
 

Instrución da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria aos centros educativos ao abeiro do disposto no Decreto 79/2010 sobre Educación Infantil. Cuestionario ás familias de E. Infantil

Instrución para a aplicación do Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia, tras os pronunciamentos das sentenzas do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sobre este.

Enquisa ás familias do alumnado de E. Infantil resumida.

Enquisa ás familias de E. Infantil completa

Enquisa sociolingüística para o profesorado

Enquisa sociolingüística para as familias

 

Powered by Drupal - Design by artinet