Normalización Ling.

EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA

 

  

 
   
 

O Proxecto Lingüístico de Centro (PLC) é un documento pedagóxico-administrativo que concreta a planificación lingüística do centro. Nel se especifican, entre outros datos, a distribución lingüística curricular, as medidas de apoio e reforzo para mellorar a competencia lingüística do alumnado e as actuacións encamiñadas a dinamizar o uso da lingua galega.

O PLC é redactado por unha comisión nomeada polo equipo directivo e constituída, como mínimo, polos/as xefes/as dos departamentos de linguas e mais o/a coordinador/a do EDLG (Equipo de Dinamización da Lingua Galega). Este documento remítese á Inspección Educativa cada 4 anos e actualízase anualmente nunha addenda que recolle os cambios producidos a respecto do curso anterior.

Premendo na imaxe accédese ao noso proxecto lingüístico

 
  PROXECTOS DE FOMENTO DO USO DA LINGUA GALEGA  
  Anualmente, seguindo o noso Proxecto Lingüístico, no noso centro elaboramos un proxecto de fomento do uso da lingua galega que recolle o desenvolvemento das actividades dinamizadoras de fomento da nosa lingua.  
       
  PROXECTO 2013-14 PROXECTO 2014-15  PROXECTO 2015-16 PROXECTO 2016 - 17  
   

   
  PROXECTO 2017 -18

PROXECTO 2018 -19

PROXECTO 19-20    
  ACTIVIDADES DINAMIZADORAS  
           
  RECUPERAMOS TRADICIÓNS  
 

SAMAÍN

MAGOSTO

O APALPADOR

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipisaacperal/node/598

ENTROIDO

 
           
  CONMEMORACIÓNS REVISTA MAREIRIÑA RADIO CHALANA  
 

  

DÍA DE ROSALÍA

LETRAS GALEGAS

 
           
     F A L E M O S     G A L E G O !  
 

      Galego, por que non o falas?       

Queres saber cal é a situación da nosa lingua? 

Mira este vídeo

       

 
  LIGAZÓNS DE INTERESE  
      Equipos de Dinamización da Lingua Galega    
   

Inicio

   
  S.X.P. LINGÜÍSTICA R. A. G.   LETRAS GALEGAS   
           
           
  NORMAS ORTOG. LEXISLACIÓN SEMINARIO GALÁN COORD. GALEGA  
           
  DOCUMENTOS  
 

Instrución da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria aos centros educativos ao abeiro do disposto no Decreto 79/2010 sobre Educación Infantil. Cuestionario ás familias de E. Infantil

Instrución para a aplicación do Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia, tras os pronunciamentos das sentenzas do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sobre este.

Enquisa ás familias do alumnado de E. Infantil resumida.

Enquisa ás familias de E. Infantil completa

Enquisa sociolingüística para o profesorado

Enquisa sociolingüística para as familias

 

Powered by Drupal - Design by artinet