FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E AXUDAS DE LIBROS E MATERIAL ESCOLAR

         
  FONDO SOLIDARIO DE LIBROS E AXUDAS DE LIBROS E AXUDAS DE MATERIAL ESCOLAR  
   

Na ORDE do 12 de maio de 2020 regúlase a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o curso escolar 2020/21.

BENEFICIARIAS

Aquelas familias con alumnado matriculado en centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia sostidos con fondos públicos nas modalidades de gratuidade solidaria que se relacionan a seguir:

a) Fondo solidario de libros de texto do alumnado matriculado en 3º, 4º, 5º e 6º de educación primaria (EP), e en 1º, 2º, 3º e 4º de ensinanza secundaria obrigatoria (ESO). No noso centro non entraría o alumnado de 5º e 6º por traballar na plataforma DIXGAL con libros electrónicos.

b) Axudas para adquirir libros de texto destinadas ao alumnado matriculado en 1º e 2º de EP, e en educación especial (EE), así como as axudas que pode recibir o alumnado incluído na disposición adicional primeira da orde.

c) Axudas para material escolar destinadas ao alumnado matriculado en E.Primaria, ESO e EE.

 

 

PRESENTACION DAS SOLICITUDES

  • De xeito telemático: Enlace á web
  • De xeito presencial: Para iso deberán chamar ao teléfono 881 93 02 18 para concertar unha cita.

Recorden que deben acodir ao centro con máscara hixiénica e respectar a distancia de seguridade e as indicacións do persoal do centro para garantir a seguridade de todas as persoas.

 

 

PRAZO DE PRESENTACION DAS SOLICITUDES

Iniciarase o día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia e rematará o día 19 de xuño de 2020.  

 

PUBLICACIÓN DAS LISTAS PROVISIONAIS

As listas provisionais publicaranse o día 3 de xullo no taboleiro do centro.

 

PRAZO DE RECLAMACIÓN ÁS LISTAS PROVISIONAIS

O prazo de reclamación ás listas provisionais será de dous días hábiles a partir da publicación, é dicir, os días 6 e 7 de xullo.

 

PUBLICACIÓN DAS LISTAS DEFINITIVAS

Xa están publicadas no taboleiro de anuncios do centro as listaxes definitivas das axudas de libros de texto e material escolar e do fondo de libros.


RECOLLIDA DOS VALES

As familias poderán recoller os vales de axudas de libros de texto e material escolar nas seguintes datas segundo os cursos no ano 20-21:


1º e 2º Primaria: luns día 13 de xuño de 10 a 13 h.
3º e 4º Primaria: martes 14 de xuño de 10 a 13 h.
5º e 6º Primaria: xoves 16 de xuño de 10 a 13 h.


Os libros adxudicados do fondo (3º e 4º Primaria) SERÁN ENTREGADOS AO ALUMNADO ao comezo das clases

 

   
   

FIN DE CURSO 19/20

             
           
             
             
             
             
      Outro curso que chega ao seu fin!       
             
      Preme na imaxe para descubrir a despedida virtual que argallou o cole      
             
           
             
             

LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR PARA O CURSO 20-21

         
  LIBROS DE TEXTO E MATERIAIS CURRICULARES PARA O CURSO 2020 - 2021  
 

 4º E Infantil (3 anos)

 5º E. Infantil (4 anos)

 6º E. Infantil (5 anos)

 1º E. Primaria 

 2º E. Primaria

 3º E. Primaria 

 4º E. Primaria 

 5º E. Primaria 

 6º E. Primaria 

 

DEVOLUCIÓN DOS LIBROS DO FONDO SOLIDARIO

       
     
  DEVOLUCIÓN DOS LIBROS DO FONDO SOLIDARIO
 
 

 

 

As familias do alumnado de 3º e 4º de E. Primaria que tiveron dereito no presente curso ao Fondo solidario de libros de texto deberán devolver ditos libros na secretaría do centro en horario de 9:00 a 14:00 horas os seguintes días:

 

25 de xuño: 3º de E. Primaria

26 de xuño: 4º de E. Primaria

 

Non é preciso concertar cita, pero recorden que deben acudir ao centro con máscaras hixiénicas e respectar en todo momento as distancia de seguridade e as indicacións do persoal do centro para garantir a seguridade de todas as persoas.

 

Segundo a ORDE do 12 de maio de 2020 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2020/21:

"A falta de devolución dos libros de texto, sexan do curso inmediato anterior ou de calquera outro, será causa de exclusión da participación no fondo solidario e das axudas para adquirir libros de texto e material escolar no curso 2020/21"

 

     
 

 

 

   

NOVOS PRAZOS NO PROCESO DE ADMISIÓN DO ALUMNADO

             
             
      NOVOS PRAZOS NO PROCESO DE ADMISIÓN DO ALUMNADO      
      AQUELAS FAMILIAS QUE DESEXEN ENTREGAR AS SOLICITUDES NO CENTRO DEBERÁN CHAMAR AO TELÉFONO 881 93 02 10

PARA CONCERTAR UNHA CITA

     
             
     

 RESOLUCIÓN do 5 de maio de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade a diversos acordos do Centro de Coordinación Operativa da situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia (Cecop), do 5 de maio de 2020.

     
     

1.     PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Do 11 ao 18 de maio

Restablecerase o prazo para a presentación das solicitudes de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos, polo tempo que restaba cando se de­clarou o estado de alarma, de xeito que se iniciará o día 11 de maio de 2020 e rematará o día 18 do mesmo mes.

 

2.     MODIFICACIÓN DOUTROS PRAZOS:

De conformidade co artigo 33 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, os demais prazos do procedemento de admisión reduciranse á metade.

·        Presentación da DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA dos criterios de baremo: ata o día 26 de maio de 2020.

·        Publicación das LISTAXES PROVISIONAIS do alumnado admitido e non admitido: antes do 9 de xuño de 2020.

·        Poderanse formular RECLAMACIÓNS contra as listaxes provisionais no prazo de 3 días hábiles contados desde o seguinte ao da súa publicación.

·        Publicación das LISTAXES DEFINITIVAS do alumnado admitido e non admitido: ata o 26 de xuño de 2020.

·        FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA en educación infantil e primaria: do 1 ao 10 xullo de 2020.

Impresos e documentación a presentar:

- DOCUMENTO DE FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA 

Documentación para alumnado de E. Infantil

- Documentación para alumnado de E. Primaria 

     
             
     

 LISTAXE DEFINTIVA DE ADMITIDOS

 Informamos que todo o alumnado que solicitou praza está na LISTAXE DEFINITIVA DE ADMITIDOS,

excepto para o nivel de 5º de E. Primaria.

Pódense consultar as listas no taboleiro de anuncios do centro.

     
             
             

DESENVOLVEMENTO DO TERCEIRO TRIMESTRE

             
      DESENVOLVEMENTO DO  3º TRIMESTRE      
             
             
     

Segundo as Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia informamos dos seguintes puntos:

1. No terceiro trimestre do curso 2019-2020 o traballo do alumnado centrarase especialmente no desenvolvemento das actividades de recuperación, repaso, reforzo e afondarase nas aprendizaxes xa traballadas nos dous primeiros trimestres do curso.

2. As actividades propostas serán avaliables, flexibilizando os criterios de avaliación para adaptarse ás características deste terceiro trimestre.

  • Propoñeranse actividades de avaliación periódicas.

3. Proximamente publicaranse na nosa páxina web as programacións de cada unha das áreas adaptadas ás características deste 3º trimestre nas que poderán consultar:

  • As aprendizaxes de repaso ou reforzo a realizar e a metodoloxía empregada.
  • Os procedementos e instrumentos de avaliación empregados.
  • Os criterios de avaliación e cualificación tanto do 3º trimestre coma da cualificación final.
     
             
             
             
             
      ADAPTACIÓNS DAS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS 
     
      3º TRIMESTRE      
             
      EDUCACIÓN INFANTIL             
             
      1º E. PRIMARIA            2º E. PRIMARIA            3º E. PRIMARIA      
             
      4º E. PRIMARIA            5º E. PRIMARIA            6º E. PRIMARIA      
             
             

NOVAS DE INTERESE

             
     
 

NOVAS DE INTERESE

Tfno. contacto 881 93 02 10 - 621 30 43 21

 
     
             
  PROPOSTA DE ACTIVIDADES POR CURSOS.  

INTERRÓMPESE O PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. O CÓMPUTO DO PRAZO REANUDARASE UNHA VEZ INICIADAS AS CLASES.

  VALES DE ALIMENTOS PARA OS BENEFICIARIOS DE BECAS DE COMEDOR.  
             
       
             

TELE-ENSINO

     
   
 

Estas son as propostas de actividades para cada curso.

Non é necesario facelas todas, pero sí traballar cada día para que o curso teña unha continuidade, a pesar da situación pola que estamos pasando.

QUEDADE NA CASA E COIDÁDEVOS MOITO!!!

CALQUERA CONSULTA POR e-mail:

isaacperalferrol@gmail.com

Tfno. 881 93 02 10 - 621 30 43 21

 
 

    O PROFESORADO DO CENTRO QUEREMOS ENVIARVOS MOITOS ÁNIMOS A TRAVÉS DESTE VIDEO.

XA QUEDA POUCO!!!

 
               
  EDUCACIÓN INFANTIL          
               
 

1º e 2º de

E. PRIMARIA

 

       
               
 

3º e 4º de

E. PRIMARIA

         
               
 

5º e 6º de

E. PRIMARIA

 

 1.    Poden realizar as actividades especificadas na plataforma EVA de DIXGAL. O alumnado poderá acceder ás actividades premendo en: O MEU ESCRITORIO - CALENDARIO


2.    O alumnado pode comunicarse co seu profesorado a través da mesma plataforma, seguindo a seguinte ruta:  O MEU ESCRITORIO – MENSAXES.


Premendo AQUI accédese ao titorial explicativo 

       
 
  OS NOSOS BLOGS  

   Blog de Orientación con recomendacións, actividades de aud. e linguaxe, pedag. terapéutica...   

  Blog con actividades para os máis peques

Blog con ligazóns a lecturas para os nenos: contos, poemas, fábulas, videocontos...

Blog con actividades de matemáticas para todos os niveis

Blog de Lengua con actividades para todos os niveis

Blog de Ciencias Naturais e Ciencias Sociais

       
               

BENVIDOS..

                     
   

 
                     
                 
               
                 
             
   

DOCUMENTOS DO CENTRO

 

  

Contacto

  

 Calendario escolar

   
         

CURSO ACTUAL

      
   
               
                         
    Calendario Escolar         Menú do comedor escolar  
  HORARIOS 19 - 20   CALENDARIO ESCOLAR   ORGANIGRAMAS   LIBROS DE TEXTO   ACT. EXTRAESCOLARES   COMEDOR   
             
 

17 DE MAIO 2020 - LETRAS GALEGAS

         
      
   
   
         
   

 

 Protagonista do Día das Letras Galegas de 2020

 

 

Premendo na imaxe accédese a información e actividades relacionadas coas LETRAS GALEGAS 2020

 


 

 

 
         

AVALIACIÓN DO 2º TRIMESTRE

             
             
      AVALIACIÓN DO 2º TRIMESTRE      
             
     

Seguindo as INSTRUCIÓNS DO 27 DE MARZO, DIRIXIDAS ÁS DIRECCIÓNS DOS CENTROS EDUCATIVOS DE ENSINO NON UNIVERSITARIO SOBRE A CONCRECIÓN DE MEDIDAS A ADOPTAR EN RELACIÓN COA AVALIACIÓN DO SEGUNDO TRIMESTRE, e a efectos de dar continuidade no calendario escolar, os centros educativos deben proceder a formalizar o peche da avaliación do segundo trimestre. 


Nesas instruccións concrétase que NON serán avaliables as actividades relacionadas cos contidos curriculares realizadas polo alumnado con posterioridade á data de declaración do estado de alarma.

     
     

 No noso centro as cualificacións da 2ª avaliación serán publicadas o mércores, 8 de abril

 

As familias poderán acceder a esas cualificacións a través da aplicación abalarMóbil, para isto terán que ter descargada no seu móbil ou tablet a app.

Para descargar a guía da aplicación premer aquí 

Accedendo a esta guía pódense capturar os códigos QR para descargar a aplicación.

     
     

abalarMóbil é unha aplicación que permite ás familias consultar a información académica de calquera dos seus fillos a través do teléfono móbil.
 
A  Xunta de  Galicia,  coa  finalidade de aumentar  o  acercamento  entre  o profesorado e as familias, ofrece estes servizos móbiles de Abalar para permitir  aos  responsables  do  alumnado  poder  seguir  a  actividade  dos  seus fillos desde calquera lugar.
 
Trátase dunha aplicación móbil para os sistemas operativos máis difundidos: iOS e Android.
A descarga desta aplicación no teléfono móbil faise dende Apple Store (se o sistema  operativo  é  iOS)  ou  dende  Play  Store  (se  o  sistema  operativo  é Android).
LOGOTIPO DA APLICACIÓN

 

 

     
       

As familias que non dispoñen da aplicación ABALARmobil, tamén poden acceder aos mesmos datos mediante un ordenador, identificándose en https://www.edu.xunta.es/espazoabalar/ utilizando un certificado dixital/DNIe ou Chave365.

Aquí pódese atopar máis información:https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/nova/abalarmobil     
             

APERTURA DO PRAZO DE SOLICITUDES DE ADMISIÓN DO NOVO ALUMNADO

     
 

INFORMACIÓN XERAL

                    

 
 

 IMPORTANTE

INTERRÓMPESE O PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE ADMISIÓN DO ALUMNADO.

O CÓMPUTO DO PRAZO REANUDARASE UNHA VEZ INICIADAS AS CLASES.

OS NOVOS PRAZOS PUBLICARANSE EN CANTO NOS SEXAN NOTIFICADOS.

  PRAZO DE SOLICITUDES DE ADMISIÓN DO ALUMNADO DE NOVO INGRESO  
 

 Pode realizarse de dúas maneiras:

1 -  DO 1 AL 23 DE MARZO: Presentar o Anexo II na Secretaría do noso centro, xunto coa fotocopia do DNI o libro de familia

 Horario de Secretaría do noso centro: De luns a venres de 9 a 14 e martes de 4 a 6 da tarde

Anexo II

En galego            En castelán

2 - DO 1 AO 20 DE MARZO: Presentar a solicitude a través da aplicación informática: "admisión de alumnado"

A través da aplicación informática

 
  Máis información de todo o proceso de admisión  
 

PARA PODER VISITAR O CEIP ISAAC PERAL E INFORMARSE DAS NOSAS CARACTERÍSTICAS PEDAGÓXICAS

 881 93 02 10

 

DÍA DA PAZ 2020

       
 

                             

 
     
 

Este curso celebramos o día da Paz coa palabra que máis nos gusta:

COMPARTIR

Premer na imaxe para acceder á información.

 

 

MENÚS DO COMEDOR ESCOLAR 19-20

     
  MENÚS DO COMEDOR ESCOLAR
 
 

Premendo nas imaxes accédese aos menús do comedor escolar: almorzo, xantar e menús especiais.

 

CELEBRAMOS O ENTROIDO 2020

               
  ENTROIDO 2020  
               
 

DSC_0026~8.JPGComo todos os cursos, este curso celebramos o

ENTROIDO NO CEIP ISAAC PERAL

Todo o centro foi disfrazado de emoticonos.

Fixemos un desfile polas rúas, comimos productos típicos do entroido, bailamos, queimamos o meco...

Premendo na imaxe poderás acceder a toda a información

     

 
       

XORNADA DE PORTAS ABERTAS

     
  XORNADAS DE PORTAS ABERTAS  
 

Ante a proximidade da apertura do período de preinscripción para o curso 2010-2021 é fundamental que as familias coñezan o noso centro polo que organizamos unhas XORNADAS DE PORTAS ABERTAS onde poderán ter o primeiro contacto con nós. Estas xornadas serán:

          - O MARTES DÍA 18 DE FEBREIRO ÁS 16:00 H

          - O VENRES DÍA 28 DE FEBREIRO ÁS 12:15 H.

Se por calquera motivo estas datas non se axustan ás súas condicións particulares poden poñerse en contacto con nós e concretaríamos outra data. Tfno. 881 93 02 10.

Suxerencia: Para o mellor desenvolvemento destas xornadas de portas abertas é convinte que acodan sen nen@s.

 

ASÍ É O NOSO COLE

 

E como adianto, esta é unha pequena mostra do labor realizado nun curso académico no noso cole cos nosos peques

 

 

COMO ESCOLLER UN BO COLEXIO

     
  COMO ESCOLLER UN BO COLEXIO  
 

Agora que vostedes están nun momento de tomar unha decisión tan  importante como é a de escoller o colexio no que matricular ao seu fillo ou filla, deberíase facer a seguinte reflexión:

  • Han de estar de acordo coa parella. Para isto pódese facer unha lista das prioridades e as necesidades da familia, o que lle pide ao centro:

 Tipo de centro que desexan: escola pública ou escola privada

 Metodoloxía que se emprega: importancia da lectura, razoamento...

 Valores que transmite o centro e que deben ir en consonancia co que se transmiten na casa:  solidaridade, igualdade de xénero...

 Distancia da casa ao centro

 Servizos que se ofertan: Comedor, actividades extraescolares...

Proxectos do centro: DIXGAL (libros dixitais), TEI (Prevención do acoso)...

  Visitar as escolas que están na zona e que máis nos interesan: que sentimos cando entramos nesa escola, como falan desa escola, como se forma ao alumnado, transparencia na súa documentación...sempre mantendo a maior obxectividade nas apreciacións.

  • Acudir á visita  coa persoa encargada da acollida ás familias novas ao centro (plan de acollida)
  • Facer as preguntas necesarias para resolver dúbidas.

Os fillos e fillas son o máis valioso que temos como pais e nais e o momento que están vostedes a vivir e moi importante. Concédanse tempo para tomar esta decisión de escoller a escola e despois disfrute e comparta a escolaridade do seu fillo ou filla.

Se despois de todo isto, vostedes deciden escoller o noso centro, o CEIP Isaac Peral,

SEXAN  VOSTEDES  BEN  RECIBIDOS!


Esperamos satisfacer as súas expectativas!

 

Visita da escritora ROSA ANEIROS

     
   
 

O xoves 6 de febreiro visitou ao noso alumnado de 4º de primaria,

autora do libro co que desfrutamos durante este trimestre

Máis información premendo nas imaxes

 

 
     
     

PIALE (Programa Integral de Aprendizaxe de Linguas Estranxeiras)

             
     

 

     
             
     

A mestra de Inglés, María, participou no programa PIALE (PROGRAMA DE APRENDIZAXE DE LINGUAS ESTRANXEIRAS) durante os meses de novembro e decembro.

 

Preme na imaxe para máis información

 

   
       
       
             

UNBOXING ALICE

     
   
     
 

 O venres 10 de Xaneiro, o alumnado de 5º e 6º de Educación Primaria 

fomos á A Fundación para ver unha peza teatral en Inglés

Preme no icono para máis información

 
     

LECTURAS PARA A PAZ

             
 

                                

 
 

O día 30 celebramos o día da PAZ

Este ano a nosa canción elixida é ....DE QUE CHE VALE"  de Jesús Pareja.

Deixamos aquí o vídeo e a continuación presentamos unha serie de recomendacións de lecturas para a Paz.

Máis información e recursos para a Paz ao final.

 
 

Letra da canción

 

 CONTOS PARA A PAZ

 
 

VIDEOCONTOS

 
             
             
 

     
             
             
 

 CONTOS PARA DESCARGAR

 Irene en el Sahara       Que viva la Paz!    Batalla de naipes

MÁIS CONTOS PARA A PAZ

 
 

Máis información, recursos, actividades... na nosa páxina web adicada á PAZ.

Preme na imaxe e accederás

 
     

XUBILACIÓNS DE MARIBEL, DELFI, PEPÍN E PERANCHA

       
  XUBILACIÓNS DE MARIBEL, DELFI, PEPÍN E PERANCHA
 
 

Este ano que acaba de rematar despedimos a catro compañeiros que se xubilaron: Maribel, Delfi, Pepín e Perancha.

 

A comunidade educativa agradécelles tantos anos de traballo adicados ao noso centro:

Maribel como mestra de E. Primaria e secretaria, Delfi como mestra de P.T., Pepín como conserxe e Perancha como mestra de E. Infantil, xefa de estudios e orientadora.

 

Desexámoslles que disfruten moito desta nova etapa que comezan.

 

 

PARABÉNS E MOITAS GRAZAS POR TODO!!!

 

 
 

   

CELEBRAMOS O NADAL 2019

  
    
  Con esta felicitación comezamos o noso Nadal
 

                 

Premendo na ESTRELA accédese a toda a celebración do noso Nadal: panxoliñas, fotografías dos grupos, visita dos Reis Magos ...

                

 

 

 

CELEBRAMOS O MAGOSTO 2019

     
                            
     
 

Pulsa aquí para ver la imagen a tamaño completoPulsa aquí para ver la imagen a tamaño completoO pasado 29 de outubro

celebramos a festa do magosto,

que tivo lugar pola mañá despois do recreo coa

tradicional degustación de castañas con leite.

Máis información premendo nas imaxes

 
     

Celebramos o Samaín 2019

         
                               
   

O pasado 29 de outubro aterrou o Samaín no noso colexio. E, ainda que se celebrou pola tarde coa compaña das nais e pais do alumnado, encheu dende a mañá todo o colexio de vermello, negro e branco...

Máis información da celebración premendo nas imaxes...

   
         

Recursos samaín

             
   

 

S A M A Í N       S A M A Í N

 

PREMENDO NAS CABAZAS ACCÉDESE Á PAXINA CON RECURSOS PARA O SAMAÍN

   
         

RECURSOS MAGOSTO

               
               
     

 O     M A G O S T O

   
     

 Premendo na castaña accédese á páxina do magosto con información xeral, actividades, vídeos....

   
           
                 

CALENDARIO ESCOLAR 19-20

           
  XA FOI APROBADO O NOSO CALENDARIO ESCOLAR  
   

En sesión ordinaria do CONSELLO ESCOLAR, aprobáronse os días non lectivos:

20 de marzo e 15 de maio de 2020

Premendo na imaxe accédese ao calendario para este curso

   
   

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL CURSO 19-20

           
  XA ESTÁ A DISPOSICIÓN DE TODA A COMUNIDADE EDUCATIVA A NOSA PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL  
   

Premendo na imaxe accédese á nosa Programación Xeral Anual (PXA),

documento xeral e organizativo anual do centro

   
   

Powered by Drupal - Design by artinet