BENVIDOS..

                     
   

 
                     
                 
               
                 
             
   

DOCUMENTOS DO CENTRO

  

Contacto

  

   
         

Recursos samaín

             
   

 

S A M A Í N       S A M A Í N

 

PREMENDO NAS CABAZAS ACCÉDESE Á PAXINA CON RECURSOS PARA O SAMAÍN

   
         

CALENDARIO ESCOLAR 20 - 21

           
  XA FOI APROBADO O NOSO CALENDARIO ESCOLAR  
   

En sesión extraordinaria do CONSELLO ESCOLAR, aprobáronse os días non lectivos:

13 de outubro de 2020 e 18 de maio de 2021

Premendo na imaxe esquerda accédese ao noso calendario para este curso.

Na imaxe dereta accédese ao DOG informativo

   
   

VOLVAMOS Á ESCOLA CON SENTIDIÑO

       
 

PÁXINA INFORMATIVA DA XUNTA DE GALICIA

 
 

 

 
 

 

 

COMEDOR ESCOLAR

       
 

COMUNICADO SOBRE COMEDOR ESCOLAR

 
     
 

 

DEBIDO Á SITUACIÓN SANITARIA ACTUAL E DADO A NECESIDADE DE GARANTIR A DISTANCIA DE SEGURIDADE ENTRE OS DISTINTOS GRUPOS ESTABLES DO COMEDOR, AS PLAZAS SON LIMITADAS E, DEPENDENDO DO CURSO E GRUPO PODE NON HABER PLAZA DISPOÑIBLE.

POR ISO AS NOVAS SOLICITUDES, SEXA DE ALMORZO OU XANTAR, DEBERÁN SER ENVIADAS AO E-MAIL DO CENTRO (isaacperalferrol@gmail.com) QUE SERÁ QUEN TEN QUE CONFIRMAR A DISPOÑIBILIDADE OU NON DA PLAZA NO COMEDOR.

LEMBRAMOS QUE A SOLICITUDE DO COMEDOR ESCOLAR TEÑEN QUE SER EN DÍAS FIXOS, que poden ser toda a semana ou un determinado día pero sempre en día FIXO. NON PODEN SER VARIABLES AO LONGO DO MES.

 

 

APLICACIÓN "abalarMóbil"

             
     

APLICACIÓN  "abalarMóbil"

O medio de comunicación coas familias

     
             
     

Este curso o medio principal de comunicación coas familias será a aplicación "abalarMóbil"

     
     

"abalarMóbil" é unha aplicación que permite ás familias consultar a información académica de calquera dos seus fillos a través do teléfono móbil.
 
A  Xunta de  Galicia,  coa  finalidade de aumentar  o  acercamento  entre  o profesorado e as familias, ofrece estes servizos móbiles de Abalar para permitir  aos  responsables  do  alumnado  poder  seguir  a  actividade  dos  seus fillos desde calquera lugar.

Entre outras funcións, dende a aplicación poderán

 • Pedir cita co profesorado.
 • Recibir e, se é o caso, contestar as mensaxes do centro.
 • Recibir e xustificar as faltas de asistencia do alumnado.
 • Consultar as cualificacións do alumnado.

 Trátase dunha aplicación móbil para os sistemas operativos máis difundidos: iOS e Android.
A descarga desta aplicación no teléfono móbil faise dende Apple Store (se o sistema  operativo  é  iOS)  ou  dende  Play  Store  (se  o  sistema  operativo  é Android).

 

     
     

Para descargar a guía da aplicación premer aquí 

Accedendo a esta guía pódense capturar os códigos QR para descargar a aplicación.

LOGOTIPO DA APLICACIÓN

As familias que non dispoñen da aplicación "abalarMóbil", tamén poden acceder aos mesmos datos mediante un ordenador, identificándose en https://www.edu.xunta.es/espazoabalar/ utilizando un certificado dixital/DNIe ou Chave365.

Aquí pódese atopar máis información:

https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/nova/abalarmobil

     
             

INFORMACIÓN CURSO 2020- 2021

     
  COMEZO DO CURSO 2020 - 2021  
     
  PLAN DE ADAPTACIÓN AO COVID - 19  
 

Un novo curso comeza. Pero cunhas características moi especiais.

Na seguinte presentación intentamos informar das principais adaptacións do noso centro para poder garantir, na medida do posible, a seguridade de toda a comunidade educativa.

Esperamos a cooperación de toda a comunidade respectando o máximo posible todas estas adaptacións, sobre todo no relativo á puntualidade de horarios de entradas e saídas, así como dos accesos ao centro.

Para calquera consulta ou aclaración, por correo electrónico ou no tfno: 881 93 02 11 - 621 30 43 21

 
 

Todas as cuestións das que se informa nesta presentación forman parte do PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID-19 e do PLAN DE ACOLLIDA para facilitar a incorporación do alumnado afectado pola suspensión da actividade lectiva presencial durante o curso 19-20. 

Pódese acceder aos documentos completos premendo aquí:

                                 

 
  DATAS DE COMEZO DAS CLASES  
 

- Día 10 de setembro: Comezo das clases para 4º Infantil, 5º Infantil , 1º, 2º e 3º de E. Primaria.

- Día 11 de setembro: Comezo das clases para 6º Infantil e 4º, 5º e 6º de E. Primaria.

TODO O ALUMNADO DE E. PRIMARIA DEBERÁ ACUDIR AO CENTRO CON MÁSCARA.

ADEMAIS DEBERÁ TRAER OUTRA MÁSCARA DE REPOSTO NUNHA BOLSA OU ESTOXO.

AS DÚAS MÁSCARAS TEÑEN QUE TRAER O NOME DO NENO/A.

O horario deses día será o habitual de 9 a 14 horas (agás 4º de E. Infantil que estará co período de adaptación) tendo en conta as seguintes consideracións especias relativas á organización deste curso escolar no que:

 • As entradas e saídas durante este curso escolar (ou mentres a situación así o requira) realizaranse de forma escalonada.
 • Nas entradas o alumnado non formará filas para entrar senón que, segundo vaia chegando ao centro, entrará directamente nas clases, tendo en conta a seguinte marxe horaria:

       Alumnado de E. Primaria: entrará só no centro entre as 8:50 e as 9:10 h. As familias non poderán acceder ao recinto escolar, agás o alumnado de 1º de primaria que, o primeiro día de clase, poderá ser acompañado á entrada principal por un só adulto.

       Alumnado de E. infantil: Entrará no centro, acompañado dun só familiar entre as 9:00 e as 9:20 h.

 • As saídas realizaranse escalonadas entre as 13:45 e as 14:00 h. Cada curso terá unha hora e unha porta específica de saída. 

Nas seguintes imaxes recóllese unha síntese destas entradas e saídas por cursos, así como as portas utilizadas.

Premendo nas imaxes poden verse máis grandes.

    

  

   

POLA SEGURIDADE DE TODA A COMUNIDADE EDUCATIVA PEDIMOS A TODAS AS FAMILIAS QUE RESPECTEN ESTES HORARIOS DE ENTRADAS E SAÍDAS.

A PUNTUALIDADE DE TODOS XOGA UN PAPEL IMPORTANTE NESTA SITUACIÓN.

 
     
  SERVIZO COMEDOR 2020 - 2021  
 

Unha vez rematado o prazo inicial (4 de setembro) de presentación de solicitudes do servizo do comedor e dado que temos que organizalo tendo en conta o número exacto de comensais FIXOS, tanto de almorzo como de xantar,

ESTÁBLECESE COMA DATA LÍMITE PARA APUNTARSE A ESTE SERVIZO O DÍA 10 DE SETEMBRO.

AS SOLICITUDES DEBERÁN ENVIALAS POR CORREO ELECTRÓNICO AO CENTRO.

Dada a imposibilidade da organización do comedor para o día 10 de setembro,

NON HABERÁ SERVIZO DE ALMORZO NIN DE XANTAR ATA O DÍA 14 DE SETEMBRO.

Lembramos as características da prestación desde servizo durante este curso escolar:

 
 
 1. Servizo de almorzo: de 7:30 a 9:00 h.
 2. Servizo de xantar: de 14:00 a 15:30 h.
Para poder prestar este servizo e manter unhas condicións básicas de sanidade, tomaranse, entre outras, as seguintes medidas:
 1. Habilitaranse dous espazos para poder levar a cabo este servizo de comedor.
 2. O alumnado dividirase en grupos estables de convivencia (grupos da clase). Cada clase sentarase nunha mesa diferente.
 3. Os sitios serán fixos e o alumnado dos distintos grupos (clases) estarán separados respectando as distancias de seguridade.
 4. Os comensais serán fixos, tanto para o almorzo coma para o xantar. Poden ser en dias determinados, ou todos os días da semana, pero sempre fixos. Non hai posibilidade de apuntarse ao servizo nun día por un imprevisto.
Nos documentos que se adxuntan poden atopar o PROTOCOLO DO SERVIZO DO COMEDOR  e a FICHA DE INSCRIPCIÓN.
 
DATA LÍMITE DA INSCRIPCIÓN: DÍA 10 DE SETEMBRO
PROCEDEMENTO: ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO DO CENTRO:
isaacperalferrol@gmail.com
 
  ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  
 

Dada a situación específica deste curso, non haberá actividades extraescolares, polo menos ata o mes de xaneiro, onde se valorará a situación. Tampouco haberá ludoteca (tempo de espera).

 
  OFICINA DO CENTRO  
 

Para acudir á oficina do centro deberán pedir cita previa.

Non se permite no horario das entradas e saídas do centro ou no tempo de recreo a entrada das familias no centro.

Calquera consulta poden facela vía correo electrónico ou telefónica.

Teléfonos de contacto:  881 93 02 10/18

Consultas ou comunicacións específicas relacionada coa situación do COVID-19: 881 93 02 11 - 621 30 43 21

 
     

LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR PARA O CURSO 20-21

         
  LIBROS DE TEXTO E MATERIAIS CURRICULARES PARA O CURSO 2020 - 2021  
 

 4º E Infantil (3 anos)

 5º E. Infantil (4 anos)

 6º E. Infantil (5 anos)

 1º E. Primaria 

 2º E. Primaria

 3º E. Primaria 

 4º E. Primaria 

 5º E. Primaria 

 6º E. Primaria 

 

MENÚS DO COMEDOR ESCOLAR 20-21

     
  MENÚS DO COMEDOR ESCOLAR
 
 

Premendo nas imaxes accédese aos menús do comedor escolar: almorzo, xantar e menús especiais.

 

Powered by Drupal - Design by artinet