BENVIDOS AO NOSO CENTRO

                     
 

 
                     
             
   

 

 

   
   

 

 

    

   
     

 FOTOS

     
             
   

DOCUMENTOS DO CENTRO

  

  

   
         

CALENDARIO ESCOLAR 21 - 22

           
  XA FOI APROBADO O NOSO CALENDARIO ESCOLAR  
   

En sesión extraordinaria do CONSELLO ESCOLAR, aprobáronse os días non lectivos:

7 de decembro de 2021 e 16 de maio de 2022

Premendo na imaxe esquerda accédese ao noso calendario para este curso.

Na imaxe da dereita accédese ao DOG informativo

   
   

INFORMACIÓN CURSO 2021-2022

           
  PLAN DE ADAPTACIÓN Á COVID - 19
 
 

Un novo curso comeza... pero cunhas características moi especiais!

Na seguinte presentación intentamos informar das principais adaptacións do noso centro para poder garantir, na medida do posible, a seguridade de toda a comunidade educativa.

Esperamos a cooperación de toda a comunidade respectando o máximo posible todas estas adaptacións, sobre todo no relativo á puntualidade de horarios de entradas e saídas, así como dos accesos ao centro.

Para calquera consulta ou aclaración, por correo electrónico ou no tfno: 881 93 02 11 

 
 

Todas as cuestións das que se informa nesta presentación forman parte do PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID-19 para o presente curso académico 2021-22.

Pódese acceder aos documentos relacionados coa COVID premendo nas ligazóns

 
 

 

Versión 1 outubro 2021

   
  ANEXOS PLAN COVID - 19  
 

          - Anexo 1: Modelos de rexistro de ausencias

          - Anexo 2: Planos de aulas

          - Anexo 3: Cuestionario de prevención de centros educativos

          - Anexo 4: Protocolo de limpeza e desinfección

          - Anexo 5: Plan de continxencia. (Horarios do ensino non presencial) (En construción)

          - Anexo 6: Enquisa de autovaloración

          - Anexo 7: Declaración responsable

          - Anexo 8: Solicitude para o estudo da vulnerabilidade frente á COVID-19

          - Anexo 9 e 10: Planos de circulación

   
 

Páxina informativa da Xunta de Galicia con documentación actualizada

   
           

COMEZO DE CURSO 21-22

           
  COMEZO DO CURSO 2021 - 2022  
  DATAS DE COMEZO DAS CLASES  
 

- Día 9 de setembro: Comezo das clases para todo o alumnado de Educación Infantil e Primaria.

TODO O ALUMNADO DE E. PRIMARIA DEBERÁ ACUDIR AO CENTRO CON MÁSCARA. 

ADEMAIS DEBERÁ TRAER OUTRA MÁSCARA DE REPOSTO NUNHA BOLSA OU ESTOXO. 

 AS DÚAS MÁSCARAS TEÑEN QUE TRAER O NOME DO NENO/A.

O horario deses días será o habitual de 9 a 14 horas (agás 4º de E. Infantil que estará co período de adaptación) tendo en conta as seguintes consideracións especiais relativas á organización deste curso escolar no que:

 • As entradas e saídas durante este curso escolar (ou mentres a situación así o requira) realizaranse de forma escalonada. 
 • Nas entradas o alumnado non formará filas para entrar senón que, segundo vaia chegando ao centro, entrará directamente nas clases, tendo en conta a seguinte marxe horaria:

       Alumnado de E. Primaria: entrará só no centro entre as 8:50 e as 9:10 h. As familias non poderán acceder ao recinto escolar, agás o alumnado de 1º de primaria que, o primeiro día de clase, poderá ser acompañado á entrada principal por un só adulto.

       Alumnado de E. Infantil: Entrará no centro, acompañado dun só familiar entre as 9:00 e as 9:20 h.

 • As saídas realizaranse escalonadas entre as 13:45 e as 14:00 h. Cada curso terá unha hora e unha porta específica de saída.  

Nas seguintes imaxes recóllese unha síntese destas entradas e saídas por cursos, así como as portas utilizadas. 

Premendo nas imaxes poden verse máis grandes.   

     

    

    

POLA SEGURIDADE DE TODA A COMUNIDADE EDUCATIVA PEDIMOS A TODAS AS FAMILIAS QUE RESPECTEN ESTES HORARIOS DE ENTRADAS E SAÍDAS.

A PUNTUALIDADE DE TODOS XOGA UN PAPEL IMPORTANTE NESTA SITUACIÓN.

 

 
  SERVIZO COMEDOR 2020 - 2021  

 

 

O servizo de comedor comezará o luns, día 13 de setembro.

Lembramos as características da prestación desde servizo durante este curso escolar:

 
 
 1. Servizo de almorzo: de 7:30 a 9:00 h.
 2. Servizo de xantar: de 14:00 a 15:30 h.
Para poder prestar este servizo e manter unhas condicións básicas de sanidade, tomaranse, entre outras, as seguintes medidas:
 1. Habilitaranse dous espazos para poder levar a cabo este servizo de comedor.
 2. O alumnado dividirase en grupos estables de convivencia (grupos da clase). Cada clase sentarase nunha mesa diferente.
 3. Os sitios serán fixos e o alumnado dos distintos grupos (clases) estarán separados respectando as distancias de seguridade.
 4. Os comensais serán fixos, tanto para o almorzo coma para o xantar. Poden ser en dias determinados, ou todos os días da semana, pero sempre fixos. Non hai posibilidade de apuntarse ao servizo nun día por un imprevisto.

Para poder ser usuario do servizo de comedor necesitarán inscribirse na aplicación móbil COLECHEF. A data de inscrición é ata o luns, 6 de setembro.

Por mor da situación sanitaria, unha vez inscritos na aplicación ColeCHEF, as familias deberán chamar ao centro para confirmar a dispoñibilidade de praza no comedor, cumprindo todas as medidas de seguridad recollidas no Plan Covid.

 
  ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  
 

Informarase acerca das actividades extraescolares unha vez que teña lugar a reunión co Concello de Ferrol.

 
  OFICINA DO CENTRO  
 

Horario oficina: 9:30h a 10:30h - 12:30h a 13:30h. Para acudir á oficina do centro deberán pedir cita previa.

Non se permite no horario das entradas e saídas do centro ou no tempo de recreo a entrada das familias no centro.

Calquera consulta poden facela vía correo electrónico ou telefónica.

Teléfonos de contacto:  881 93 02 10/18

Consultas ou comunicacións específicas relacionada coa situación do COVID-19:

Durante a xornada lectiva: 881 93 02 10

Xornada non lectiva: a partir do 9 de setembro, poderase contactar mediante AbalarMóbil con cada titor/a do grupos de alumnos/as ou a través do correo electrónico do centro: ceip.isaac.peral@edu.xunta.gal 

 
           

ADMISIÓN PROGRAMA SECCIÓNS BILINGÜES

             
               
     

O NOSO CENTRO FOI ADMITIDO NO PROGRAMA DE SECCIÓNS BILINGÜES!

Este vindeiro curso, o alumnado de 1º de E.Primaria, comezará coa sección bilingüe na área de Música, na cal os nosos nenos e nenas desfrutarán desta materia en Inglés.

     
       Para poder levar a cabo este proxecto, precisamos que cubran e entreguen a autorización correspondente ás súas titoras e iniciar así esta nova andaina.       
     

 Preme na imaxe para acceder ao impreso

 

     
             

COLECHEF

             
     

     
             
     

A partir de agora a xestión do servizo de comedor farase a través da app ColeChef que deberá estar descargada no móbil

IMPORTANTE

Mentras persista a situación sanitaria actual, ante un caso puntual de utilización do servizo do comedor deberán poñerse en contacto primeiro co centro para saber se hai dispoñibilidade de espazo e despois coa empresa cunha antelación de 48 horas.

     
           
             
           
             
      DOCUMENTO COMPLETO PARA USUARIOS ACTUAIS DO COMEDOR                 
    DOCUMENTO COMPLETO PARA NOVOS USUARIOS
     
             

APLICACIÓN "abalarMóbil"

             
     

APLICACIÓN  "abalarMóbil"

O medio de comunicación coas familias

     
             
     

Este curso o medio principal de comunicación coas familias será a aplicación "abalarMóbil"

     
     

"abalarMóbil" é unha aplicación que permite ás familias consultar a información académica de calquera dos seus fillos a través do teléfono móbil.
 
A  Xunta de  Galicia,  coa  finalidade de aumentar  o  acercamento  entre  o profesorado e as familias, ofrece estes servizos móbiles de Abalar para permitir  aos  responsables  do  alumnado  poder  seguir  a  actividade  dos  seus fillos desde calquera lugar.

Entre outras funcións, dende a aplicación poderán

 • Pedir cita co profesorado.
 • Recibir e, se é o caso, contestar as mensaxes do centro.
 • Recibir e xustificar as faltas de asistencia do alumnado.
 • Consultar as cualificacións do alumnado.

 Trátase dunha aplicación móbil para os sistemas operativos máis difundidos: iOS e Android.
A descarga desta aplicación no teléfono móbil faise dende Apple Store (se o sistema  operativo  é  iOS)  ou  dende  Play  Store  (se  o  sistema  operativo  é Android).

 

     
     

Para descargar a guía da aplicación premer aquí 

Accedendo a esta guía pódense capturar os códigos QR para descargar a aplicación.

LOGOTIPO DA APLICACIÓN

As familias que non dispoñen da aplicación "abalarMóbil", tamén poden acceder aos mesmos datos mediante un ordenador, identificándose en https://www.edu.xunta.es/espazoabalar/ utilizando un certificado dixital/DNIe ou Chave365.

Aquí pódese atopar máis información:

https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/nova/abalarmobil

     
             

MENÚS DO COMEDOR ESCOLAR 21-22

     
  MENÚS DO COMEDOR ESCOLAR
 
 

Premendo nas imaxes accédese aos menús do comedor escolar: almorzo, xantar e menús especiais.

 

VOLVAMOS Á ESCOLA CON SENTIDIÑO

       
 

PÁXINA INFORMATIVA DA XUNTA DE GALICIA

 
 

 

 
 

 

 

Powered by Drupal - Design by artinet