Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Convócanse prazas de estadías profesionais en Alemaña, Austria, Francia, Reino Unido e Suíza, para profesorado de linguas estranxeiras ou profesorado doutras disciplinas que imparta clase en lingua estranxeira pertencentes a distintos corpos

Xov, 10/01/2013 - 11:36

Xúntase Resolución do 17 de decembro de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan prazas de estadías profesionais en Alemaña, Austria, Francia, Reino Unido e Suíza, para profesorado de linguas estranxeiras ou profesorado doutras disciplinas que imparta clase en lingua estranxeira pertencentes aos corpos de Mestres de Educación Infantil e Primaria, Profesores de Ensino Secundario, Catedráticos de Ensino Secundario, Profesores de Escolas Oficiais de Idiomas, Catedráticos de Escolas Oficiais de Idiomas, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Música e Artes Escénicas e Profesores de Artes Plásticas e Deseño e para centros educativos que desexen acoller a un docente dun destes países para o curso 2012-2013.

  • O prazo de presentación de solicitudes e documentación acreditativa será de vinte días naturais, contados a partir do seguinte ao da publicación desta Resolución no Boletín Oficial do Estado