Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Plan anual de formación do profesorado 2012/2013

Xov, 28/06/2012 - 14:49

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria presenta o Plan Anual de Formación do Profesorado para  o curso 2012/2013. Este documento integra a oferta de actividades de formación e responde ás necesidades e demandas do profesorado ao que vai dirixido, así como ás estratexias, plans e programas que a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria prioriza.