Convocatoria das probas de acceso ás ensinanzas artísticas profesionais de Artes Plásticas e Deseño para o curso 2022/23

Mar, 10/05/2022 - 12:01

Resolución do 27 de abril de 2022, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o acceso e a admisión do alumnado ás ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e Deseño para o curso 2022/23. (DOG do 10 de maio).

  • O prazo de inscrición para as persoas que se acollan a realizar as probas que substitúen os requisitos de titulación de graduado en ESO ou do título de bacharelato é o comprendido entre o día 11 de maio ata o día 14 de xuño de 2022, ambos os dous incluídos.

  • O prazo de inscrición para as persoas que só ten que realizar a proba específica (para ciclos formativos de grao medio e para ciclos formativos de grao superior) e para as persoas que solicitan acceso sen probas é dende o día 11 de maio de 2022 ata o día 21 de xuño de 2022, ambos os dous incluídos.

PDF icon Resolución do 27 de abril de 2022 (DOG)PDF icon Listaxe definitiva de persoas inscritas admitidas e excluídas na proba que substitúe o requisito de titulación graduado en ESOPDF icon Listaxe definitiva de persoas inscritas admitidas e excluídas na proba que substitúe o requisito de titulación do bacharelatoPDF icon Listaxe definitiva persoas admitidas e excluídas para realizar probas específicas de acceso e que solicitan exención CFGM 22/23PDF icon Listaxe definitiva persoas admitidas e excluídas para realizar probas específicas de acceso e que solicitan exención CFGS 22/23PDF icon Listaxe de cualificacións definitivas das probas que substitúen o requisito académico de titulación de ESOPDF icon Listaxe de cualificacións definitivas das probas que substitúen o requisito académico de titulación de BacharelatoPDF icon Listaxe de cualificacións definitivas das probas específicas. Ciclo formativo grao medioPDF icon Listaxe de cualificacións definitivas das probas específicas. Ciclo formativo grao superiorPDF icon Listaxe de persoas con asignación de praza e persoas na listaxe de espera CGMPDF icon Listaxe de persoas con asignación de praza e persoas na listaxe de espera CGSPDF icon Corrección de erros. Listaxe de persoas con asignación de praza e persoas na listaxe de espera CGSPDF icon Relación de prazas asignadas, de prazas vacantes. CFGM 2022/23PDF icon Relación de prazas asignadas e lista de agarda. 2ª asignación. CFGS. 2022/23PDF icon Cualificacións definitivas da proba substitutiva do requisito de titulaciónPDF icon Cualificacións da proba específica de setembro