Título node Learning object

Distintivo de calidade de centros docentes "Selo Vida Saudable"
Ven, 26/02/2021 - 10:58
Selo de vida saudable

Recoñecemento público dos centros docentes, tanto públicos como privados sostidos con fondos públicos e privados, que fomenten a aprendizaxe da saúde no ámbito educativo, así como a asunción de prácticas de vida saudable e unha educación física que permita o adecuado desenvolvemento persoal e social ao longo da escolarización do alumnado.

Poderá participar calquera centro docente, tanto público como privado sostidos con fondos públicos e privado, que asuma un compromiso firme e inequívoco co desenvolvemento e mellora da calidade educativa e da saúde.

Os requisitos serán:

  1. Todos os traballos que se presenten, irán acompañados da documentación que se indica no formulario de solicitude.
  2. As solicitudes deberán acompañarse do informe favorable da Consellería de Educación da correspondente Comunidade Autónoma na que se atope o centro ou das Direccións Provinciais do Ministerio de Educación e Formación Profesional no seu ámbito de xestión. Atención: Este informe debe ser solicitado á súa Consellería de Educación na forma que esta lle indique. Así mesmo, debe ser actual, isto é, emitido pola Consellería dentro do prazo de solicitude (1 xaneiro 2020 a 29 febreiro de 2020), non sendo válidos informes de anos anteriores.
  3. Deberá presentarse unha memoria técnica que describa o cumprimento dos requisitos previstos na orde.

Prazo de presentación de solicitudes:

  • Desde o 01 de xaneiro de 2021
  • Ata o 01 de marzo de 2021

Máis información

MEFP