Título node Learning object

Olla a palabra do Día!
Ven, 27/11/2020 - 13:20
Portal das palabras

A Real Academia Galega e a Fundación Barrié convocan, a través do Portal das Palabras e en colaboración co colectivo docente Galiza Visual, o Concurso Olla a Palabra do Día!

O Concurso Olla a Palabra do Día! está dirixido ao alumnado de educación infantil, primaria e ESO de todos os centros educativos de Galicia e aqueloutros onde se ensine galego.

Establécense as seguintes categorías:

Infantil: Alumnado de segundo ciclo de educación infantil.

Primaria 1: Alumnado de 1º, 2º e 3 de primaria.

Primaria 2: Alumnado de 4º, 5º e 6º de primaria.

ES:  Alumnado de Educación Secundaria Obrigatoria.

Máis información

https://portaldaspalabras.gal/wp-content/uploads/2020/10/bases-olla-a-pa...