Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Resolución provisional de persoas admitidas e excluídas das comisións de servizos por conciliación da vida familiar e laboral para o curso académico 2019/2020

Ven, 05/07/2019 - 11:59

Publícase a Resolución provisional de persoas admitidas e excluídas das comisións de servizos en atención á situación de conciliación da vida familiar e laboral de mestres, do profesorado de educación secundaria, de formación profesional e de réxime especial e do profesorado de relixión para o vindeiro curso 2019/2020.

Prazo de reclamación:

  • O prazo de reclamacións comeza o día 8 de xullo de 2019 e remata o día 12 de xullo de 2019, ambos días incluídos.

  • As reclamacións á resolución provisional deberán ser realizadas electrónicamente accedendo á carpeta do cidadán da persoa interesada, disponible na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal (código do procedemento ED 010A/2019) e ademais deberán remitilas, unha vez presentadas na sede, aos seguintes enderezos electrónicos.

Mestres: persoal.primaria@edu.xunta.es
Profesorado de secundaria: persoal.secundaria@edu.xunta.es