Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Publicación da adxudicación provisional do concurso de traslados entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para o ano 2019

Mér, 20/03/2019 - 08:39

De acordo co establecido na base vixésimo novena da Orde do 15 de outubro de 2018 pola que se convoca concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes aplicadas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación (DOG núm. 208, do 31 de outubro), o persoal concursante poderá formular reclamación á resolución provisional no prazo de 10 días hábiles contados desde o día seguinte ao da publicación da adxudicación de destinos provisionais na páxina web da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.

Igualmente, e no mesmo prazo, o persoal concursante poderá presentar renuncia a súa participación no concurso.

O persoal docente que desexe renunciar á súa participación no concurso deberá formular a súa renuncia aínda no suposto de que non obtivese destino na resolución provisional, xa que, de non facelo, podería obter destino na resolución definitiva.

  • O prazo para fomular reclamacións e renuncias é o comprendido entre o día 21 de marzo e o 3 de abril ambos incluídos.

As ditas reclamacións e renuncias presentaranse polos procedementos aos que alude a base vixésimo segunda e, en todo caso, unha vez rexistradas, adiantaranse por correo electrónico a: persoal.primaria@edu.xunta.gal

 

PDF icon Orde do 15 de outubro de 2018 (DOG)PDF icon Corrección de erros da Orde do 15 de outubro de 2018 (DOG)PDF icon Instrucións e diversos aspectos relacionados co concurso de traslados PDF icon Resolución do 29 de novembro de 2018: Composición da comisión avaliadora (DOG)PDF icon Resolución do 20 de febreiro de 2019: Vacantes provisionaisPDF icon Vacantes provisionais para o corpo 590PDF icon Vacantes provisionais para o corpo 591PDF icon Vacantes provisionais para o corpo 592PDF icon Vacantes provisionais para o corpo 593PDF icon Vacantes provisionais para o corpo 594PDF icon Vacantes provisionais para o corpo 595PDF icon Vacantes provisionais para o corpo 596PDF icon Vacantes provisionais para o corpo 597PDF icon Vacantes provisionais para o corpo 555PDF icon Resolución da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos pola que se resolve provisionalmente o concurso de trasladosPDF icon Resolución da adxudicación provisional de secundaria e outrosPDF icon Listaxe de persoas excluídas secundariaPDF icon Resolución da adxudicación provisional de primariaPDF icon Listaxe da adxudicación provisional primariaPDF icon Listaxe provisional de persoas participantes excluídas primariaPDF icon Resolución do 2 de maio de 2019: Vacantes definitivasPDF icon Vacantes definitivas para o corpo 590PDF icon Vacantes definitivas para o corpo 591PDF icon Vacantes definitivas para o corpo 592PDF icon Vacantes definitivas para o corpo 593PDF icon Vacantes definitivas para o corpo 594PDF icon Vacantes definitivas para o corpo 595PDF icon Vacantes definitivas para o corpo 596PDF icon Vacantes definitivas para o corpo 597PDF icon Vacantes definitivas para o corpo 555PDF icon Resolución do 7 de maio de 2019: Resolución da adxudicación definitiva de secundaria e outros (DOG)PDF icon Resolución do 15 de maio de 2019: Resolución da adxudicación definitiva de primaria (DOG)PDF icon Instrucións para a toma de posesión do profesorado que obtivo un destino definitivoFicheiro Modelo IFicheiro Modelo II