Bibliotecas Escolares Solidarias: publicación dos centros inscritos nas accións "Voluntariado na bibliotecas escolar" e "Voluntariado de Lectura-A"

Xov, 25/01/2018 - 13:20

Con data 27 de novembro de 2017, a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos publicaba a Resolución pola que se convocaba o programa "Biblitoecas EScolares Solidarias" para o curso 2017/2018. Rematado o periodo de inscrición, publícanse agora as listaxes de centros adheridos a dúas inciativas integradas neste programa:

- Voluntariado de Lectura-A (para alumnado de 5º e 6º de primaria)

- Voluntariado na biblioteca escolar (para alumnado de ensino secundario, bacharelato, formación profesional ou ensinanzas de réxime especial).

Este programa desenvólvese en colaboración coa Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado (Consellería de Política Social. Xúntanse as relacións de centros inscritos en ámbalas dúas accións.