Convocatoria do programa "Bibliotecas Escolares Solidarias" para o curso 2017/2018

Lun, 27/11/2017 - 13:12
Convocatoria do programa "Bibliotecas Escolares Solidarias" para o curso 2017/2018

A Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, a través da Resolución de 27 de novembro de 2017, publica a convocatoria do programa "Bibliotecas EScolares Solidarias" para o curso 2017/2018, no que poderán participar os centros públicos de nivel non universitario de titulariade desta consellería.

Esta iniciativa conta coa colaboración da D.X. de Xuventude, Participación e Voluntariado, da Consellería de Política Social. Inclúense tres accións: Selo "Biblioteca Escolar Solidaria", Voluntariado na biblioteca escolar (Secundaria) e Voluntariado de Lectura-A (primaria), que se resumen no seguinte cadro:

 

Iniciativa

Finalidade

Características

1

Concesión do Selo “Biblioteca Escolar Solidaria”

Recoñecer a bibliotecas que traballan de forma salientable a compensación de desigualdades e fomentan o voluntariado cultural entre os integrantes da comunidade escolar. 

 
  •  Convocatoria anual.
  • Presentación de memorias por parte dos centros interesados: 10 de maio de 2018.
  • Os centros con selo concedido en convocatorias de 2014 ou 2015 deben renovar a súa candidatura.
  • Concesión dos selos (un máximo de 15 selos por curso escolar)

2

Voluntariado na biblioteca escolar (Secundaria)

Recoñecemento de horas de voluntariado na biblioteca escolar, para o alumnado colaborador, mediante a emisión de diplomas de acción voluntaria correspondentes.

Destinado a alumnado de ESO, BAC, FP ou ensinanzas de réxime especial.

  • As bibliotecas escolares deberán adherirse ao programa no momento que se estipule e levar rexistro das actividades do alumnado (data límite: 21/12/2017).
  • Remitir datos alumnado  (data límite:31/05/2018)

3

Voluntariado de lectura – A

(Primaria)

Estimular o voluntariado cultural relacionado coa biblioteca e a lectura entre o alumnado de 5º e 6º de primaria.

  • Inscrición con data límite 21/12/2017
  • Os centros inscritos presentarán memoria de actividades (data límite 25/04/2018).
  •  Seleccionaranse  un mínimo de 8 experiencias. Concreción en convocatoria complementaria (febreiro-marzo de 2018).