Resolución da convocatoria e selección de centros para participar en actividades de inmersión lingüística en lingua inglesa, “English Week"

Mér, 10/01/2018 - 13:10

Xúntase a Resolución do 20 de decembro de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se resolve a convocatoria e selección de centros docentes non universitarios sostidos con fondos públicos dependentes desta consellería para participar en actividades de inmersión lingüística en lingua inglesa, English Week, dirixidas ao alumnado de sexto curso de educación primaria e ao de educación secundaria obrigatoria.