Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Amplíase a relación de materias de libre configuración autonómica de elección para os centros docentes na etapa de ESO e se regula o seu currículo e a súa oferta

Ven, 18/08/2017 - 11:00

Orde do 3 de agosto de 2017 pola que se amplía a relación de materias de libre configuración autonómica de elección para os centros docentes na etapa de educación secundaria obrigatoria, e se regula o seu currículo e a súa oferta.