Publicación da adxudicación provisional de destinos para o curso 2016/2017 do corpo de mestres

Mar, 26/07/2016 - 14:01

Publicación da adxudicación provisional de destinos para o curso 2016-2017 do corpo de mestres.

As renuncias e as reclamacións, ademais de pola vía ordinaria, deberán remitilas por correo electrónico ao enderezo: persoal.primaria@edu.xunta.es ou por fax ao número 881 99 92 41.

  • O prazo de reclamacións e renuncias é de 3 días desde esta publicación.