Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Publicadas as listaxes provisionais de solicitudes admitidas e excluídas do programa PIALE 2016

Mér, 18/05/2016 - 13:53

Publícanse as listas provisionais de solicitudes admitidas e excluídas do programa Piale 2016. A exposición destas listas abre un prazo de dez días naturais para realizar reclamacións ou renuncias, que rematará o 23 de maio de 2016.

Unha vez que a reclamación sexa remitida por calquera dos procedementos establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, solicítase que se adiante, ademais, escaneada ao correo electrónico formaes@edu.xunta.es para axilizar a súa tramitación de cara á publicación das listas definitivas.

No caso de remitir a documentación por correo postal, deberase dirixir ao seguinte enderezo:

Servizo de Formación do Profesorado
D.X. de Educación Formación Profesional e Innovación Educativa
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
EDif. Adm. San Caetano
San Caetano s/n
15781 Santiago de Compostela