Segundo prazo de solicitudes de comisións de servizos por conciliación familiar e laboral (2016)

Mér, 18/05/2016 - 10:23

O prazo de solicitude de comisión de servizos por conciliación da vida familiar e laboral é do 16 de maio de 2016 ao 31 de maio de 2016

Poderán solicitar comisións de servizo por conciliación da vida familiar e laboral neste prazo todos os docentes do corpo de catedráticos, ensinanza secundaria, profesorado técnico de formación profesional, profesorado de música e artes escénicas, profesorado de escolas oficiais de idiomas, profesorado ou mestre de artes plásticas, mestres que non participaron no concurso de traslados e sexan funcionarios de carreira desta Comunidade Autónoma. Tamén poderán solicitar o Profesorado de Relixión.

Para solicitar unha comisións de servizos deberá acceder ao enderezo www.edu.xunta.gal/cadp e deberá facer a súa solicitude a través desta aplicación informática.

Teléfonos de contacto:

  • Profesorado de secundaria: 981545406 e 981 545255
  • Mestres: 981544488, 981544482 e 9815545495

Correos electrónicos: