Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Listaxe definitiva de persoas coordinadoras e titoras acreditadas para o desenvolvemento do prácticum correspondente ao máster en Profesorado de ESO e Bacharelato, FP e Ensinanzas de Idiomas, para o curso 2014/2015

Mar, 04/11/2014 - 11:11

Xúntase a listaxe definitiva de persoas coordinadoras e titoras acreditadas para o desenvolvemento do prácticum correspondente ao máster do profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de idiomas, na Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2014-2015.