Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Relación definitiva do profesorado seleccionado na convocatoria de licenzas por formación para o curso 2013/2014 pola que se realiza a oferta pública de formación permanente do profesorado en linguas estranxeiras en Canadá e Francia

Xov, 19/09/2013 - 13:52

Xúntase a Resolución do 19 de setembro de 2013 pola que se fai publica a relación definitiva do profesorado seleccionado na convocatoria de licenzas por formación para o curso 2013-2014 destinadas a funcionarios docentes no universitarios, conforme ao baremo que figura no Anexo III da Orde do 5 de xuño de 2013 (DOG do 15 de xullo) e á resolución da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se realiza a oferta pública de formación permanente do profesorado en linguas estranxeiras en Canadá e Francia.

Menú Advertisement

Licenzas por formación

Sen términos