Marzo 2020

Directrices para o exercicio do teletraballo do profesorado galego
18/03/2020 | 15:19
Servizos e recursos cos que pode contar o profesorado para o desenvolvemento da aprendizaxe a distancia
Medidas covid-19
13/03/2020 | 14:40
En relación ás medidas establecidas dende a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional en relación coa pandemia covid- 19 para os vindeiros días, informamos do seguinte: - quedan...