Listaxe provisional de admitidos e excluídos das axudas de apoio á etapa predoutoral nas universidades do SUG, nos organismos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i, cofinanciadas polo programao FSE Galicia 2014-2020

Gallego

Xúntase a listaxe provisional de admitidos e excluídos das axudas de apoio á etapa predoutoral convocadas pola Orde do 17 de febreiro de 2016 (DOG núm. 44, do 4 de marzo).

Tema: 

Ensinanza: 

Colectivo: 

Xornadas de información e orientación profesional 2016

Gallego

O vindeiro mércores 11 de maio, celebraranse no CIFP Politécnico de Santiago, en Santiago de Compostela, as Xornadas de información e orientación profesional 2016, dirixidas aos profesionais da orientación dos centros educativos.

Trataranse temas relacionados co desenvolvemento do curso 2016/2017, as novidades normativas e o novo procedemento de admisión que se aplicará na Formación Profesional.

O prazo de inscrición remata o día 26/04/2016

Colectivo: 

Cultura e Educación convoca o primeiro Premio Proxecta 2016 para consolidar o traballo de innovación dos centros galegos

Gallego
Poderán participar un total de 390 centros educativos públicos admitidos no Plan Proxecta do curso actual
Os galardóns, divididos en dúas categorías, oscilarán entre os 6.000 euros do primeiro premio e os 2.000 dos dous terceiros

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria acaba de convocar, por primeira vez, o Premio Proxecta de Innovación Educativa 2016 co fin de consolidar e visibilizar a metodoloxía de traballo por proxectos que poñen en marcha os centros participantes neste programa.

Os interesados en participar poderán presentar a súa solicitude desde hoxe ata o vindeiro 11 de maio. En todo caso, os detalles e requirimentos da convocatoria, que sae hoxe publicada no DOG, poden consultarse no seguinte enderezo web: http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/20160421_premio_proxecta.pdf.

En concreto, este galardón vai destinado aos centros educativos públicos admitidos no Plan Proxecta do curso actual; un total de 390 de educación infantil (EEI), colexios rurais agrupados (CRA), centros de educación especial (CEE), colexios de educación infantil e primaria (CEIP), colexios de educación primaria (CEP), centros públicos integrados (CPI), institutos de educación secundaria (IES), centros públicos de educación e promoción de adultos e conservatorios de música.

Deste xeito establécense dúas categorías, en función do tipo de centro. Na categoría A están incluídas as EEI, os CRA, os CEE, os CEIP e os CEP. Pola súa banda, a categoría B engloba aos CPI, os IES, os centros públicos de educación e promoción de adultos e os conservatorios de música.

Catro premios para cada categoría

Para ámbalas dúas categorías establécense catro premios –un primeiro, un segundo e dous terceiros–, aínda que tamén se poderán conceder accésits a aqueles centros que presenten unha práctica educativa digna de mención. O primeiro premio terá unha dotación económica de 6.000 euros, o segundo será de 4.000 e os dous terceiros, de 2.000 euros cada un. Polo tanto, a Consellería destina a esta iniciativa un total de 28.000 euros.

Colaboración coas consellerías

O Plan Proxecta –que este curso chega a 417 centros sostidos con fondos públicos e preto de 85.000 alumnos e alumnas– crea un marco xeral de cooperación grazas ao esforzo doutras consellerías, integrando nun mesmo espazo de referencia as iniciativas dos diferentes departamentos da Xunta para o fomento da innovación educativa, establecendo ademais uns criterios metodolóxicos e organizativos comúns para a creación de proxectos innovadores que desenvolvan competencias clave e educación en valores.

Trátase de propiciar dinámicas que favorezan a innovación nos propios centros a través de 40 programas externos que aglutinan a maioría de entidades do Goberno galego e unha entidade do Goberno do Estado, con programas dirixidos ao ámbito educativo que buscan potenciar a motivación e o traballo activo e cooperativo do alumnado e do profesorado implicado nos proxectos. Os diferentes programas poden consultarse no espazo do Plan Proxecta no portal educativo, http://www.edu.xunta.gal/portal/planproxecta.

Dez novos programas

Este curso 2015-16 incorporáronse 10 novos programas: “DAFIS”, desenvolvido pola Secretaría Xeral para o Deporte, “Aprende programando”, da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, os dous programas da Presidencia da Xunta de Galicia; “Protexe os animais” e “Naturézate”, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas; “Cociñando con saúde”, Xermoliño” e “Xermolón”, da Consellería de Sanidade; “Fitofaladoiro”, “Proxecto didáctico Antonio Fraguas” desenvolvido pola Secretaría Xeral de Política Lingüística; “Mirando polo Camiño” desenvolvido pola Dirección Xeral do Patrimonio Cultural; “Ti es creador” da Axencia Galega das Industrias Culturais; os 4 desenvolvidos pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria; e “Mobilidade sostible e segura”, da Dirección Xeral de Tráfico do Ministerio de Interior.

Colectivo: 

Sección: 

Cultura e Educación premia un total de 19 proxectos de innovación na FP, nos que participan 26 centros e 27 empresas e entidades

Gallego
Esta iniciativa, dotada con máis de 250.000 euros para as dúas modalidades, busca camiñar cara a excelencia na Formación Profesional, fomentando o espírito emprendendor e a competitividade desde idades mozas
Os centros recoñecidos con este galardón deberán presentar a memoria final do proxecto antes do 30 de marzo de 2017

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria vén de recoñecer un total de 19 proxectos educativos cos premios de innovación na Formación Profesional. Nestas iniciativas, coordinadas por 17 centros públicos, participan un total de 26 CIFP e IES (9 deles colaboradores), así como 27 empresas e entidades, o que demostra un traballo colaborativo e unha unión de forzas tanto desde o plano escolar como empresarial.

En concreto, na modalidade A foron seleccionados nove proxectos de innovación tecnolóxica ou científica, mentres que na B, orientada aos de innovación didáctica, resultaron galardoadas dez. A Consellería destinou a ámbalas dúas modalidades máis de 250.000 euros, co obxectivo de seguir camiñando cara a excelencia na FP, fomentar o espírito emprendendor e potenciar a competitividade desde idades mozas.

Os centros recoñecidos deberán desenvolver o proxecto ao longo deste ano e presentar a memoria final antes do 30 de marzo de 2017. A resolución da convocatoria, cos datos dos proxectos concretos e dos centros, pode consultarse no seguinte enderezo web http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/6510.

Proxectos premiados

Deste xeito, na modalidade A foron premiados dous proxectos do CIFP Ferrolterra, un do CIFP Compostela en Santiago, outro do IES de Curtis, do CIFP Someso da Coruña, do CIFP Politécnico de Lugo, do CIFP Manuel Antonio de Vigo, do CIFP Valentín Paz Andrade, tamén de Vigo, e do CIFP Carlos Oroza de Pontevedra.

Pola súa banda, na modalidade didáctica resultaron seleccionados o IES Universidade Laboral de Culleredo, o CIFP Ferrolterra, o CIFP Coroso de Ribeira, o CIFP Politécnico de Santiago, o IES A Sardiñeira da Coruña, o IES Nº 1 de Ordes, o CIFP As Mercedes de Lugo, o IES Lois Peña Novo de Vilalba, o CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel de Ourense e o IES Antón Losada Diéguez da Estrada. 

Terceira edición

Con esta terceira edición da convocatoria preténdese continuar afondando nas iniciativas innovadoras en torno á FP, no traballo en conxunto e na transferencia de coñecemento entre centros educativos, empresas e outras entidades.

Neste sentido, as diferentes iniciativas xurdidas no seo do centro educativo fomentan un contacto directo entre o alumnado e o profesorado co tecido produtivo de cada zona, o que favorece a creación de sinerxías entre o centro e a empresa e, en consecuencia, a empregabilidade e a inserción laboral do alumnado.

FP adaptada ás necesidades produtivas

Esta vinculación e adaptación da formación profesional ás necesidades produtivas da contorna é un dos eixes no que a Consellería quere profundar ao longo dos próximos anos. Cómpre recordar que a aposta pola innovación e o espírito emprendedor desde o eido educativo e, concretamente, en torno á FP, encádrase coa “Estratexia Europa 2020” da Comisión Europea, que incorpora como un dos seus obxectivos unha Formación Profesional que propicie novas experiencias no campo da innovación, da calidade, da creatividade e do emprendemento.  

Colectivo: 

Sección: 

Currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Asesoría de Imaxe Persoal e Corporativa

Gallego

Xúntase o Decreto 45/2016, do 31 de marzo, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Asesoría de Imaxe Persoal e Corporativa.

Tema: 

Ensinanza: 

Cultura e Educación abre o prazo para que os centros soliciten incorporarse ao proxecto de libro dixital ‘E-DIXGAL’

Gallego
O obxectivo é que os materiais dixitais, que son totalmente gratuítos para as familias, cheguen a un total de 9.000 alumnos e alumnas de 5º e 6º de primaria e 1º e 2º de ESO

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria vén de abrir o prazo para a participación dos centros escolares no proxecto de libro dixital E-DIXGAL. Esta iniciativa ten como finalidade favorecer a incorporación xeneralizada das tecnoloxías da información e da comunicación no desenvolvemento da actividade educativa.

O obxectivo é que no vindeiro curso 2016/2017 os materiais dixitais, que son totalmente gratuítos para as familias, cheguen a un total de 9.000 alumnas e alumnos de 5ºe 6º de primaria e 1º e 2ºde ESO.

Segundo a resolución que se publica hoxe no DOG (http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160421/AnuncioG0164-140416-0001_gl.html ) poderán optar a esta nova convocatoria os centros de ensino adscritos á rede Abalar que impartan o vindeiro curso 5º de Primaria ou 1º de ESO, aínda que a idea é que se poidan ampliar a outros cursos nos anos seguintes. Para solicitaren a súa participación na iniciativa terán que presentar un proxecto explicando o modelo organizativo e metodolóxico previsto para a implantación do proxecto e as experiencias TIC desenvolvidas no centro durante os últimos cursos. Ademais, os centros terán que propoñer a unha persoa coordinadora do E-DIXGAL, preferentemente con experiencia no desenvolvemento de metodoloxías didácticas innovadoras, nas TIC e na organización de grupos de traballo.

O prazo para cursar a solicitude estará aberto ata o 21 de maio e deberá facerse preferiblemente a través da sede electrónica da Xunta (https://sede.xunta.es ).

Plataforma virtual

Os contidos didácticos albérganse nunha plataforma de aprendizaxe virtual á que os alumnos poden acceder -tanto de xeito online como offline- a contidos curriculares completos e gratuítos para as familias facilitados pola Xunta como a aqueles elaborados polos propios docentes dos centros educativos.

Como novidades destacadas a plataforma contará cunha ferramenta de autor para a creación de contidos educativos dixitais e unha versión do cliente offline para dispositivos móbiles.

No presente curso utilizan estes materiais en 104 centros educativos nos cursos 5º e 6º de Educación Primaria e 1º de ESO.

Tema: 

Colectivo: 

Arteixo, Xinzo de Limia, Soutomaior e Vilamarín acollen durante a fin de semana as actividades do programa 'FalaRedes' de Cultura e Educación

O grupo de Pablo Díaz suma éxitos nos escenarios cun repertorio que promove o uso da nosa lingua propia na familia e a súa transmisión interxeracional
Larraitz Urruzola e os seus monicreques homenaxean a través da música e da palabra a autora galega máis universal
En todas as localidades a entrada é libre e de balde ata completar a capacidade das salas
Gallego

A Consellería de Cultura e Educación leva esta fin de semana aos concellos de Arteixo, Xinzo de Limia, Soutomaior e Vilamarín dúas das propostas de dinamización lingüística do programa 'FalaRedes', que a Secretaría Xeral de Política Lingüística lle destina ás entidades adscritas á Rede de Dinamización Lingüística (RDL) da Xunta de Galicia. A rolda de actuacións comezará o sábado pola mañá en Arteixo, onde Pablo Díaz e a súa banda presentarán no Auditorio do Centro Cívico o seu proxecto 'Xente miúda, moita fartura'.

Un abano de fermosas cancións inspiradas no universo das pequenas e os pequenos da casa, onde se reflicten moitas das rutinas da cativada no día a día dos fogares. Desde a proposta dun novo xeito de felicitar os aniversarios ata as simpáticas estrofas coas que se anima a gardar os brinquedos despois dunha tarde de xogos, as cancións son un excelente recurso para familias e educadores. Acompañado de Carmen Rey e de Tito Calviño, Pablo Díaz estará o día seguinte, domingo 24 de abril, en Xinzo de Limia, ás 12:30 horas no Auditorio da Casa da Cultura. E xa durante a tarde do mesmo domingo, a banda desprázase ata Soutomaior, onde desde as 19:00 horas fará a ledicia de maiores e rapazada no Multiúsos de Arcade.

A fin de semana do 'FalaRedes' completarase con 'A viaxe de Rosalía'. Neste caso, a actriz Larraitz Urruzola ten programada unha única actuación que terá lugar no concello de Vilamarín o sábado 23, no Auditorio Municipal desde as 19:00 horas. Alí, o fío condutor da madriña de Rosalía de Castro, Francisca do Campo, servirá para coñecermos as vivencias cotiás e entrañables que foron conformando a personalidade da que máis tarde se convertería nunha das cimeiras das nosas letras.

Coma sempre no 'FalaRedes', en todas as localidades a entrada é libre e de balde ata completar a capacidade das salas.

Próximas paradas: Santiago, Ames e O Barco de Valdeorras

Na vindeira semana, Uxía e Magín Blanco retomarán a súa actividade no 'FalaRedes' cun concerto o sábado 30 de abril na capital galega e emprazan as familias novas con cativada desde os cinco anos no Centro Sociocultural de Santa Marta ás 18:00 horas. A partir de aí terán unha intensa primavera sumando ata unha decena de actuacións nos meses de maio e xuño.

Por outro lado, a banda de Pablo Díaz levará os ritmos de 'Xente miúda, moita fartura' ao concello de Ames, onde estarán no Auditorio de Bertamiráns o venres 29 desde as 18:30 horas. E un día máis tarde, o grupo viaxa a terras ourensás, para alegrar a tarde do sábado na Biblioteca Pública Florencio Delgado Gurriarán do Barco de Valdeorras desde as 18:00 horas.

E nesa fin de semana, descansarán no 'FalaRedes' os monicreques de 'A viaxe de Rosalía', que regresarán a comezos de maio con cadansúa actuación en Ponteareas e O Rosal.

As tres actividades continuarán a súa viaxe pola RDL deica o mes de xuño por diferentes concellos.F O calendario de propostas e toda a información sobre a quinta edición do programa está xa dispoñible no Portal da Lingua Galega (www.lingua.gal), nas redes sociais e na Axenda de Cultura de Galicia.

‘FalaRedes 2016'

O programa de dinamización lingüística ‘FalaRedes’ chega á súa quinta edición con novas propostas para gozar do tempo libre en galego que se desenvolverán desde este mes e ao longo de todo o ano nos concellos da RDL.

Os obxectivos de ‘FalaRedes’ son ampliar a oferta de ocio na nosa lingua, promover o seu uso e valoración positiva, fornecer o ámbito municipal de actividades de lecer en galego e apoiar os artistas que desenvolvan o seu traballo no idioma propio de Galicia.

Ao longo das catro edicións anteriores, ‘FalaRedes’ chegou a todos os concellos que integran a RDL (que conta arestora con máis de 170 entidades adheridas), con preto de 700 actividades para público de diferentes idades.

Tema: 

Puntuacións provisionais dos premios extraordinarios de formación profesional de grao superior correspondentes ao curso 2014/2015

Gallego

Xúntanse as puntuacións provisionais dos premios extraordinarios de formación profesional de grao superior correspondentes ao curso 2014/2015.

 • Poderase presentar reclamación contra a puntuación obtida, no prazo de dez días a partir do seguinte ao da súa publicación (artigo 10 da Orde de convocatoria).

Colectivo: 

Sección: 

Convocatoria do Proxecto Educación Dixital E-DIXGAL para o curso 2016/2017

Gallego

Publicada no DOG a Resolución do 13 de abril de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a selección de centros para participar no proxecto Educación Dixital E-DIXGAL durante o curso 2016/2017.

Esta iniciativa ten como obxecto favorecer a incorporación xeneralizada das tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) no desenvolvemento da actividade educativa, poñendo a disposición dos centros unha contorna virtual de aprendizaxe (EVA) con libros e outros materiais dixitais cos que poderá desenvolverse a totalidade do currículo dos cursos 5º e 6º de Educación Primaria e 1º e 2º de ESO. O EVA complétase con ferramentas que permiten facer un seguimento da actividade do alumnado, crear novos contidos dixitais, comunicarse con outros membros da comunidade educativa, etc.

 • O prazo de presentación de solicitudes é dun mes a partir do día seguinte á publicación da convocatoria no Diario Oficial de Galicia, rematando o sábado 21 de maio.

Poden participar nesta convocatoria os centros adscritos á rede Abalar que impartan ensinanzas de 5º de Educación Primaria e/ou 1º de ESO durante o curso 2016-2017.

Características:

 • Os centros manterán o programa un mínimo de 2 anos.
 • Os materiais poderán utilizarse tanto online como offline.
 • Os centros participantes contarán co asesoramento, asistencia técnica e seguimento da Rede de Formación Permanente do profesorado, a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) e os servizos de inspección educativa.
 • Debe propoñerse unha persoa responsable da coordinación do proxecto.
 • O EVA incorporará libros de dúas editoriais, podendo elixir calquera delas, combinalas ou empregar outros materiais proporcionados polo centro. Se o centro conta con libros e outros materiais didácticos poderán empregarse como complemento ou apoio aos libros dixitais proporcionados no proxecto E-DIXGAL.
 • O EVA incorporará unha ferramenta de autor para a creación de contidos educativos dixitais.

Pódense ver as mostras dos libros da editorial Netex nos seguintes enlaces:

     Usuario: Edixgal
     Contrasinal: Edixgal

Documentación necesaria

 • Solicitude segundo o modelo do anexo da convocatoria.
 • Proxecto concretando a implantación no centro segundo o guión do punto cuarto da convocatoria.
 • Proposta da persoa coordinadora do proxecto.

Os centros que na actualidade están en E-DIXGAL en Educación Primaria e pidan a continuidade na Educación Secundaria Obrigatoria non é necesario que entreguen este proxecto, pero si deben presentar a solicitude.

 Máis información:

Portal web espazoAbalar
Correo electrónico: asesoria.tic@edu.xunta.es
Teléfono: 981 546 514

Colectivo: 

Sección: 

Resolución pola que se convoca o Premio Proxecta de Innovación Educativa 2016 para os centros docentes admitidos no Plan Proxecta durante o curso escolar 2015/2016

Gallego

Xúntase a Resolución do 11 de abril de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca o Premio Proxecta de Innovación Educativa 2016 para os centros docentes admitidos no Plan Proxecta durante o curso escolar 2015/16.

Poderán participar nestes premios os centros públicos admitidos no Plan Proxecta durante o curso escolar 2015-2016

Categorías e dotación:

 • Categoría A: escolas de educación infantil, colexios rurais agrupados, centros de educación especial, colexios de educación infantil e primaria, colexios de educación primaria.
  • Un 1º premio de 6.000 €
  • Un 2º premio de 4.000 €
  • Dous 3º premios de 2.000 € cada un
 • Categoría B: centros públicos integrados, institutos de educación secundaria, centros públicos de educación e promoción de adultos e conservatorios de música
  • Un 1º premio de 6.000 €
  • Un 2º premio de 4.000 €
  • Dous 3º premios de 2.000 € cada un

Poderanse conceder tamén accésits en calquera das dúas categorías sen dotación económica

Prazo para presentación de solicitudes: ata o 11 de maio de 2016.

Documentación necesaria para participar:

 • Anexo I da convocatoria.
 • Certificación na que figuren os datos dos docentes que se presentan ao premio.
 • Certificación de que o centro conta con autorización para o uso das imaxes dos menores participantes no traballo se os houbese.
 • Memoria descritiva, segundo se especifica no Artigo 5.4.

Prazo para presentación de solicitudes: ata o 11 de maio de 2016.

Máis información:

Asesoras do Plan Proxecta

 • Mónica Martínez Baleirón 881 997 598
 • Julia Taboada Martínez 881 997 494

Correo electrónico: asesoria.innovacioneducativa@edu.xunta.es

NOTA: A documentación necesaria para presentarse a estes premios pódese adiantar a través do correo electrónico aportado. Cómpre  ter en conta  que este adiantamento da documentación non exime da súa presentación por rexistro con data anterior ao 11 de maio de 2016.

Colectivo: 

Sección: