Creación

ReciclArte

Un proxecto interdisciplinar de quinto e sexto de primaria que rematou como un proxecto de centro

O Proxecto Dragal e a Fraternidade do dragón

ou como vincular o universo da ficción e o patrimonial