Audiovisual

Un futuro que xa é presente

16/10/2012

Raros somos todos

Un achegamento dende a diversidade

O club de lectura como escusa

Os proxectos do Grupo do Terror do Lama das Quendas de Chantada

Os instrumentos do Pórtico da Gloria

Un mural 3.0

Aprendo con Olloboi

Guía didáctica para aprender cine a partir do audiovisual galego

Radio Televisión Leo León

Traballando as competencias clave e a creatividade desde a comunicación audiovisual a partir de centros de interese

Laboratorio da comunicación

CEIP A Lama
Novos espazos educativos para usos non tradicionais

Que chega o lobo!

Que chega o lobo!
Curta de animación a través da linguaxe audiovisual en educación infantil