Sustentabilidade

Esencia Laredo: aprender a emprender

Creación dunha microempresa educativa: Esencia Laredo

Condicións organizativas que favorecen e dificultan a innovación

Condicións organizativas que favorecen e dificultan a innovación nos centros educativos
Reflexións a partir dunha investigación en centros que lograron construír traxectorias sostidas de mellora.

Comprender e ordenar o territorio desde a biocultura

Un proxecto de intervención educativa por un centro e un territorio sustentables

ReciclArte

Un proxecto interdisciplinar de quinto e sexto de primaria que rematou como un proxecto de centro

A moda, ás veces, incomoda

Experiencia didáctica de educación para o consumo realizada no CEIP de Lourido-Poio (Pontevedra) (Programa “Consumópolis”)