Formación profesional

Procedemento de elaboración de programacións de FP

Procedemento de elaboración de programacións de FP coa aplicación informática da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
As programacións de módulos profesionais e a descrición do proceso de deseño de unidades didácticas mediante a aplicación informática da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

A educación e a formación profesional en relación coa libre circulación na Unión

Axudas de manutención para cursar estudos e para a incorporación dos estudantes ao mercado laboral

Influencia de alcohois de cadea curta na concentración micelar crítica do dodecilsulfato sódico

Unha investigación feita por estudantado do ciclo formativo de grao superior Laboratorio de análise e de control de calidade

Presenza de estereotipos de xénero nunha mostra de estudantes de formación profesional da rama sanitaria

Avaliación dunha experiencia de uso de webquest en formación profesional

Conectando co usuario na biblioteca dun centro de ensino postobrigatorio

A biblioteca nun centro integrado de formación profesional: universos paralelos

Campionatos de Formación Profesional

Iniciativa que pretende darlle unha maior proxección e difusión á formación profesional que se imparte na nosa comunidade autónoma.

Rede de Centros Integrados de Formación Profesional de Galicia

Rede de centros integrados de Formación Profesional de Galicia
Presentación da Rede de Centros Integrados de Formación Profesional de Galicia exposta por M.ª Eugenia Pérez Fernández, subdirectora xeral de Orientación Profesional e Relación con Empresas na Mostra do Ensino 2012, realizada en ExpoCoruña do 11 ao 14 de abril.

Os ciclos formativos de Imaxe e Son de formación profesional de grao superior en Galicia: que opina o seu profesorado?

Ciclos formativos de Imaxe e Son
Resultados da investigación cualitativa para analizar a valoración que o profesorado que imparte estas ensinanzas fai da formación permanente do profesorado.

Páxinas