Aprendizaxe-servizo

Comprender e ordenar o territorio desde a biocultura

Un proxecto de intervención educativa por un centro e un territorio sustentables

Unha ponte entre xeracións

Mantendo o contacto e a comunicación en tempos da covid

O modelo pedagóxico “aprendizaxe-servizo” no ámbito da educación física e do deporte

O club de voluntariado da biblioteca do IES Sofía Casanova

Unha experiencia de aprendizaxe-servicio

Aprendizaxe-Servizo

01/12/2017