STEM

Buscando científicos baixo terra

Posta en marcha dun club de ciencia no IES Xelmírez II

Mellorando as competencias STEM en comunidade

Actuacións educativas integradas, participación educativa da comunidade e formación do profesorado para mellorar a competencia matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía

Os instrumentos do Pórtico da Gloria

Un mural 3.0

Proxectos STEM a través do Programa de bolsas Fulbright

ESERO

20/10/2018

Mellorando as competencias STEM en comunidade

Actuacións educativas integradas, participación educativa da comunidade e formación do profesorado para mellorar a competencia matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía

Innovando co STEM

Proxecto K do CFR Ferrol desde os residuos plásticos ata un hospital de robots