A nosa escola

Centenario das escolas de instrución dos «naturais do concello de Fene» 1906-2016

CEIP Plurilingüe O Pombal (Vigo)

Setenta anos de evolución e servizo educativo

CIFP Compostela

50º aniversario

IES Fernando Blanco de Cee (A Coruña)

130 anos de historia educativa

Espazos de formación de Pablo Ruiz Picasso

O Instituto da Guarda,1891-1895

O Mundo nas mans

Cartografía escolar dos séculos XIX e XX

A Escola de Imaxe e Son da Coruña (EIS)

Un modelo pedagóxico de referencia nacional

Unitarias. Historia dun mestre galego (1961-1996)

Un documental que revisita os últimos cincuenta anos da educación en Galicia

As escolas da emigración

Un proxecto educativo de valorización do patrimonio

Páxinas