Formación

Monferosolidario

Abrindo a escola cara á transformación social

Aula nova – Espazo de encontro, aprendizaxe e experimentación

Trazando pontes

Abrindo fronteiras e pechando portas ao bullying

Multiplícate X3

Comunícate, emociónate e sorpréndete

Arte e altas capacidades

Achegamento á arte e aos estilos artísticos por parte dun grupo de alumnos da ESO

Mellorando as competencias STEM en comunidade

Actuacións educativas integradas, participación educativa da comunidade e formación do profesorado para mellorar a competencia matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía

Páxinas