Formación

Arte e altas capacidades

Achegamento á arte e aos estilos artísticos por parte dun grupo de alumnos da ESO

Mellorando as competencias STEM en comunidade

Actuacións educativas integradas, participación educativa da comunidade e formación do profesorado para mellorar a competencia matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía

A aprendizaxe en mobilidade: adaptándonos ao futuro

A experiencia do traballo con tabletas nunha escola do rural

Paseando polas nubes

Proxecto interdisciplinar na aula hospitalaria do CHUVI

Procedemento de elaboración de programacións de FP

Procedemento de elaboración de programacións de FP coa aplicación informática da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
As programacións de módulos profesionais e a descrición do proceso de deseño de unidades didácticas mediante a aplicación informática da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Páxinas