Editorial

Saúda do Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Presentación dunha nova sección en Eduga: Formación

Salvaxismo ou cooperación nas orixes da humanidade?

Unha aproximación antropolóxica

Valores, reforma e educación

Algunhas reflexións sobre a presenza do subxectivo na tradición cultural segundo Isaiah Berlin

Unha contribución ao estudo da chamada «lenda negra» no contexto da nova reforma educativa

LOMLOE

Unha oportunidade para o sistema educativo

Páxinas