76 / xullo-decembro 2018

Mujeres matemáticas: las grandes desconocidas

Proxecto Abalar e a implantación do libro dixital nos centros educativos de Galicia

Despertando la creatividad. Un desafío para la bella durmiente

Elba Pedrosa. Profit Editorial, Barcelona, 2018

Tripulando a igualdade

Unha viaxe para o fomento da igualdade de xénero e a prevención da violencia

Un centro para a inclusión

Avanzando cara a un cambio metodolóxico

Páxinas