Mujeres matemáticas: las grandes desconocidas

Título: Mujeres matemáticas: las grandes desconocidas
Autor/a: Amelia Verdejo Rodríguez
Editorial: Universidade de Vigo
Ano: 2017
Páxinas: 294

Contido:

As matemáticas, pola súa capacidade para ensinar a razoar, a organizar os pensamentos, a buscar solucións a problemas, a sintetizar, figuran como materia central en todos os niveis de ensino, pero nos seus manuais dificilmente atópanse achegas femininas. Este libro pretende contribuír a visibilizar e reivindicar a algunhas das grandes matemáticas que existiron ao longo da historia, desde os inicios da propia ciencia. Achegar modelos de mulleres matemáticas, que poidan ser utilizados nas aulas de todos os niveis do ensino, é o seu obxectivo central.
 

 

 

Sección: