Masculino singular

Título: Masculino singular
Autor/a: Carlos Negro
Editorial: Xerais
Ano: 2016
Páxinas: 88

Contido:

Esta obra poética defínese  como “unha refutación do macho alfa que destrúe os afectos e converte o terror en linguaxe dominante”.
Nove partes diferentes para un obxectivo común que consiste en revelar unha anovada construción de xénero onde o principio fundamental é a procura dun novo rol para a masculinidade e dunha nova ética que teña sempre en consideración as achegas prácticas e teóricas do feminismo.

 

 

Sección: