64 / xullo - decembro 2012

Nova posibilidade de busca de emprego desde o teléfono móbil

Acceso ao Portal Europeo da Mobilidade Profesional EURES a través do teléfono móbil

Convocatoria nacional de propostas das accións descentralizadas dos programas Comenius, Leonardo da Vinci, Erasmus, Grundtvig e Transversal (visitas de estudo) no marco do Programa de aprendizaxe permanente 2013 (PAP 2013)

Propostas para 2013 do Programa de aprendizaxe permanente (PAP)

Forumemprego universitario 2013

XII Xornadas Universitarias de Emprego de Galicia e Norte de Portugal

NORMATIVA

SELECCIÓN LEXISLATIVA DE APLICACIÓN NO ÁMBITO EDUCATIVO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

Entre Monarquía e Nación española: o esquecemento da Galicia soberana de 1808

Este artigo é un resultado parcial do proxecto de investigación financiado polo Ministerio de Educación e Ciencia (DER2009-09950), Entre monarquía y nación. Galicia, Asturias y Cantabria 1700-1833.

A maxia na escola

Unha experiencia de integración

Desde as cavernas ás estrelas

Unha experiencia arredor da historia no CPI Castro Baxoi (Miño – A Coruña)

Como falar e escribir en galego con corrección e fluidez

Páxinas