Forumemprego universitario 2013

XII Xornadas Universitarias de Emprego de Galicia e Norte de Portugal

Emilia Seoane Pérez
Conselleira EURES (EURopean Employment Services)
Profesora da Universidade de Vigo
eures.universidade.emilia@uvigo.es
 

A Universidade de Vigo, única do estado español que forma parte como socia da rede EURES, organiza, a través da Vicerreitoría de Relacións Internacionais e coa coordinación da conselleira EURES (EURopean Employment Services), as XII Xornadas Universitarias de Emprego de Galicia e Norte de Portugal. Terán lugar no mes de febreiro de 2013 nos tres campus universitarios: en Ourense (mércores 20 ), en Vigo (xoves 21) e en Pontevedra (venres 22). Nesta edición abordarase, a través de conferencias e coloquios, a temática relacionada coa busca de emprego no mercado laboral europeo e transfronteirizo, desde diversos aspectos relacionados coa mobilidade na formación, nas prácticas  e no emprego, tales como:

  • As prácticas preprofesionais en Europa: Erasmus Prácticas.
  • A mobilidade profesional e laboral con EURES (EURopean Employment Services), o servizo europeo público de emprego.
  • Vivir e traballar en Portugal.
  • Prácticas e saídas laborais na Unión Europea e en organizacións internacionais.
  • Competencias transversais no acceso ao mercado de traballo.
  • Europass: o currículo Europass, recurso imprescindible para a mobilidade na formación e no emprego.
  • Recursos da Universidade de Vigo para a mobilidade do alumnado e de egresados universitarios.
  • Experiencias de alumnado da Universidade de Vigo participante en Erasmus Prácticas.
  • Claves para a busca de emprego na actualidade.

Nestas xornadas, promovidas polo EURES-Transfronteirizo Galicia e Norte de Portugal, estrutura da que é parceira a Universidade de Vigo desde o ano 2000, o alumnado e as persoas tituladas universitarias participarán nas actividades de xeito presencial e terán tamén que realizar unha actividade práctica de carácter individual consistente na elaboración do seu propio currículo no modelo europeo, formato Europass. Este formato de currículo constitúe unha ferramenta de grande utilidade e ás veces incluso de obrigado uso para a mobilidade tanto estudantil coma profesional.

Desde a cuarta edición destas xornadas no ano 2005, pois a difusión do paquete Europass aparece na Decisión número 2241/2004/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 15 de decembro de 2004 (DOCE 31-12-2004), a elaboración deste documento forma parte xa de xeito habitual das actividades desenvolvidas por estudantes e egresados participantes, superando a día de hoxe o número de seis mil as persoas da Universidade de Vigo que se teñen achegado e familiarizado con el, coa súa posterior elaboración, ao abeiro deste foro de emprego.

A participación é gratuíta, con prazas limitadas en función da capacidade e a admisión farase por rigorosa orde de inscrición. Todas aquelas persoas que, ademais de asistir  ás xornadas no campus no que se inscribisen, elaboren o seu currículo en formato Europass como actividade práctica e o envíen por correo electróncico á conselleira EURES da universidade poderán obter o seu correspondente diploma de asistencia.

 

 

Información sobre anteriores edicións

Consulta de programas
 
Inscricións
 


 

Sección: