Skip to Content

Proxecto

Migración a Multisite: Notificación ós centros educativos.

Notificación enviada ós centros:  Ver Adxunto.

Nova estrutura: Multisite

Dende o Proxecto Webs Dinámicas estamos a traballar nunha nova estrutura do Proxecto que mellorará principalmente a  velocidade de acceso ás webs dos centros educativos públicos. Os centros educativos que solicitaron entrar no Proxecto  neste último ano xa está a traballar coa nova estrutura, a que nós chamamos “multisite”. As implicacións que esta nova organización ten para os centros pódese consultar no Portal Oficial do Proxecto na nova: “Novos centros en Webs Dinámicas,  unha nova estrutura do Proxecto: multisite” (http://www.edu.xunta.gal/centros/websdinamicas/node/646). No listado de centros participantes do portal oficial  os centros que pertencen ó multisite están indicados con unha icona vermella e azul en forma de molécula (multisite)

Unha necesidade: a migración das páxinas dos centros á nova estrutura

Todos aqueles centros que xa estaban traballando no Proxecto WD con anterioridade deberán migrarse, proceso que se realiza directamente dende esta Subdirección Xeral de Sistemas Informáticos. Este proceso, asumible pero complexo, require do traballo e concentración dos responsables do Proxecto, así como da colaboración dos diferentes Asesores SIEGA de Zona e dos propios centros educativos.

O centro educativo decide: Instalar as aplicacións de cero ou migrar os contidos e a configuración?

Por outro lado existe un número importante de centros ós que se lle instalaron as aplicacións no seu momento pero non están a traballar activamente no Proxecto, estando nalgún caso as páxinas valeiras. Para a mellora do conxunto do Proxecto este tipo de centros deberan de ser reinstalados de cero, xa que este proceso de instalación de cero é rápido e doado. Cada centro deberá polo tanto valorar si prefire ser reinstalado de cero ou migrado da vella estrutura (“centros”) á nova (“multisite”). Para esta valoración é necesario ter moi en conta a cantidade de contidos publicados e o traballo final realizado. A simple visualización da páxina principal da web do centro con unha plantilla determinada, ou con contidos só na páxina principal, podería ser reconstruída sen dificultade unha vez realizada a instalación de cero.

Os elementos a ter en conta para esta valoración son os seguintes:
 • Vantaxes da migración:
  • Non se perde a información contida nas páxinas dos centros (Drupal, Moodle e Coppermine) nin as configuracións correspondentes.
 • Inconvenientes da migración:
 • Vantaxes da instalación dende cero:
  • A instalación é inmediata. Unha vez notificada a conformidade por parte do centro para instalar de cero as aplicacións do Proxecto na nova estrutura multisite, o proceso non duraría máis dunha semana.
 • Inconvintes da migración:
  • Perda dos contidos e configuración das aplicacións. Para valorar isto é importante valorar a cantidade de contido e configuración realizada e non só a presentación da páxina principal.


Situacións especiais de cara a migración

Por outro lado, asumimos que os centros educativos non fixeron modificacións no modelo orixinal enviado ó centro, nin na lista de módulos orixinal das aplicacións, nin nas propias plantillas. Migrar un centro que non respetara a estrutura orixinal do Proxecto pode ocasionar certos problemas de funcionamento nas aplicacións. No caso de que isto non fora así os centros deberan notificalo para telo en conta de cara á migración.

Notificación a websdinamicas@edu.xunta.es

Dito todo isto é necesario que cada centro educativo que participa no proxecto notifique ó correo websdinamicas@edu.xunta.es antes do venres 25 de Xuño cal é a súa situación de cara a este proceso de migración. Para facilitar este proceso comunicativo é moi importante seguir as seguintes instrucións:

Existirían inicialmente tres casos diferentes.

1.- O centro prefire que lle reinstalen as aplicacións dende cero na nova estrutura multisite
Asunto do Correo: XXXXXXXX CEIP Nome do Centro - Concello: Instalar de cero
Corpo do correo: Dende o centro XXXXXXXX CEIP Nome do Centro – Concello optamos pola instalación das aplicacións dende cero, perdendo os contidos e configuracións anteriores.

EXEMPLO:
Asunto: 15001847 CEIP de Pedrouzos - Brión: Instalar de cero
Corpo do correo: Dende o 15001847 CEIP de Pedrouzos - Brión, optamos pola instalación das aplicacións dende cero, perdendo os contidos e configuración anteriores.

2.- O centro prefire que se lle migre toda a información da vella estrutura á nova en multisite
Asunto do Correo: XXXXXXXX CEIP Nome do Centro - Concello: Migración
Corpo do correo: Dende o centro XXXXXXXX CEIP Nome do Centro – Concello optamos pola migración dos contidos a multisite
3.- O centro ten modulos non incluidos no modelo orixinal ou plantillas modificadas.
Asunto do Correo: XXXXXXXX CEIP Nome do Centro - Concello: Modelo modificado
Corpo do correo: Dende o centro XXXXXXXX CEIP Nome do Centro – Concello notificamos que realizamos as seguintes modificacións no modelo orixinal:
 • (describir as modificacións).


Para a toma da decisión pode contar coa colaboración do Asesor/a SIEGA da súa Zona, si non coñece o seu correo oficial podemos facilitarllo dende o propio Proxecto Webs Dinámicas (websdinamicas@edu.xunta.es).
 
 

Proxecto Webs Dinámicas: Cursos abertos sobre Moodle

Neste curso escolar estamos a impartir os cursos oficiais sobre o Proxecto Webs Dinámicas na Plataforma de Teleformación Galega (PLATEGA).

Estes serán a referencia oficial dos materiais elaborados con relación ó Proxecto. Ademais, a medida que se realicen modificacións nas estruturas das páxinas webs dos centros, actualizaremos estes cursos referenciandoo a modificación como nova nesta sección de "Novas" do portal á que vos podedes sindicar  a través de RSS neste enlace: Sindícate ás Novas de Webs Dinámicas.

Cursos Abertos sobre Moodle

Ademais, nesta aula virtual todos aqueles docentes que teñan conta de correo corporativa do tipo nomedeusuario@edu.xunta.es poderán rexistrarse e participar da "Sala de profesores" para sobre o Proxecto ou sobre cuestións relacionadas coas TIC e a Educación.
Venres, 18 de Xuño de 2010

Proxecto Webs Dinámicas: Cursos abertos sobre Drupal

Neste curso escolar estamos a impartir os cursos oficiais sobre o Proxecto Webs Dinámicas na Plataforma de Teleformación Galega (PLATEGA). A medida que imos avanzando nos cursos imos transladando os contidos á nosa Aula Virtual Aberta para que poidan ser accesibles en aberto por todo aquel que o desexe. Polo de pronto xa están accesibles os seguintes cursos:

Ademáis, nesta aula virtual todos aqueles docentes que teñan conta de correo corporativa do tipo nomedeusuario@edu.xunta.es poderán rexistrarse e participar da "Sala de profesores" para sobre o Proxecto ou sobre cuestións relacionadas coas TIC e a Educación.
Venres, 30 de Abril de 2010

Novos centros en Webs Dinámicas, unha nova estructura do Proxecto: multisite

Entre o pasado mes de marzo e o presente mes de abril O Proxecto Webs Dinámicas incorporou á súa lista de centros activos aqueles que pemanecían pendentes. Este proceso tardou un pouco máis do desexable xa que estívose a desenvolver unha nova estructura do proxecto, a denominada multisite.

En que consiste Webs Dinámicas en multisite?

Dende o comezo cada centro que se incorporaba ó proxecto utilizaba un espazo web na chamada "máquina de centros". Este espazo viña a ser o mesmo que se lle proporcionaba a outros centros que non participaban no proxecto, senón que desenvolvía as súas propias páxinas web. Este tipo de estructura implicaba que para cada centro participante era necesario instalarlle tres aplicacións independientes (Drupal, Moodle e Coppermine), con estructuras de directorios totalmente independientes.

A medida que os centros participantes ía aumentando, a administración do proxecto volvíase cada vez máis complexa, xa que cada centro a maiores significaba tres aplicacións máis a administrar. Tendo que administrar un potencial de máis de 1400 aplicacións chegouse a un punto onde se facía necesaria replantexar a situación e buscar novas fórmulas que pemitiran continuar incorporando centros sen que supuxera un perxuizo para os xa participantes.

Deste xeito, deseñamos a nova estructura multisite, que significa que certas partes da estructura das aplicacións son comúns, podendo dicir que pasamos de  ter cerca de 1500 aplicacións a 3 con espazos persoais separados.

Que implicacións ten o multisite para os centros educativos?

 • Modificación da URL do centro:
  • Antes na máquina de centros: http://centros.edu.xunta.es/nomedocentro
  • Agora no multisite: http://www.edu.xunta.es/centros/nomedocentro
As páxinas webs dinámicas da estructura de multisite están nun servidor especificamente deseñado para o Proxecto.
 • Corte do acceso por FTP á estructura de carpetas das páxinas web e ás bases de datos. Por varios motivos:
  • Debido a que a estrutura das aplicacións é común non é posible dar acceso ós centros ó espazo FTP xa que un cambio na estrutura afectaría a tódolos centros participantes.
  • Aínda que exite un número de profesores moi implicados no proxecto con coñecementos suficientes para administrar as estruturas das aplicacións, foron moi comúns as incidencias que tiñamos que resolver por problemas xerados nas estruturas das aplicacións. Este tempo invertido por parte dos que traballamos no proxecto non nos permitía avanzar no desenvolvemento e investigación de novos módulos e estratexas de dinamización do proxecto. Solucionaremos isto poñendo a disposición do profesorado a estrutura e a base de datos das aplicacións para que poidan ser instaladas en local permitindo a investigación. Unha vez realizados avances por parte do profesorado poderán ser propostos ó Proxecto favorecendo as melloras a toda a comunidade de centros.
 • Maior velocidade:
  • Un dos grandes problemas que viñamos tendo ata o de agora, e que era debido á enorme sobrecarga do servidor era a lentitude das páxinas web dos centros. Ó mudar á nova estrutura de multisite tamén se muda de servidor co que a suma destes dous factores deberá incidir moi directamente na velocidade das páxinas webs dinámicas.
A medida que vaiamos facendo melloras no proxecto para todas as aplicacións irémolas publicando neste apartado de "Novas", "Novas do Proxecto" e "Novos contidos".

Como sei si o meu centro está ou non en multisite?

No listado de centros participantes deste portal  os centros que pertencen ó multisite están indicados con unha icona vermella e azul en forma de molécula (multisite)

Porque o meu centro non está en multisite?

No proceso de migración á nova estructura comezouse por aqueles centros que solicitaban entrar no Proxecto, centros que levaban meses esperando para poder disfrutar del e que, como é evidente, comezaban de cero. A segunda fasee é estudar e concretar o proceso de migración do resto de centros que xa están a traballar.

Venres, 30 de Abril de 2010

 

Aula Virtual Aberta do Proxecto Webs Dinámicas

Aula Virtual AbertaDende o Proxecto Webs Dinámicas presentamos a Aula Virtual Aberta que pretende ter unha dimensión colaborativa. Un lugar para que o voso traballo chegue ó maior número de compañeiros posible.

http://www.edu.xunta.gal/centros/websdinamicas/aulavirtual

Na nova Sociedade da Información, muda, entre outras moitas cousas, a forma de compartir o coñecemento. Parece que no camiño ó coñecemento libre xa non ten sentido agochar as nosas producións no queixón do escritorio cando "Todo o que sabemos, sabémolo entre todos " (Antonio Machado).

Todos aqueles profesores que esteñan a elaborar cursos virtuais relacionados coas "Webs Dinámicas", Software Libre, ou outros temas relacionados coas TIC e a Sociedade da Información, e queiran compartir o seu curso coa comunidade educativa, ou incluso xestionalo dende esta Aula Virual, teñen aquí o seu lugar.

Polo de pronto contamos con dous cursos sobre Moodle elaborados polos compañeiros Carlos de Paz e Juan Casado. Próximamente estarán tamén dispoñibles sen certificación e sin titorización os cursos oficiais sobre o Proxecto Webs Dinámicas: Drupal, Moodle e Coppermine. Podedes consultar a nova: Aberto o prazo de matrícula nos cursos sobre Webs Dinámicas.

Para calquera cuestión podedes poñervos en contacto connosco en websdinamicas@edu.xunta.es

Proxecto Webs Dinámicas, 26 de Outubro de 2009.

Aberto o prazo de matrícula nos cursos sobre Webs Dinámicas

Aula Aberta

Está aberto o prazo para matricularse nos cursos sobre Webs Dinámicas que este ano se impartirán a través da Plataforma de Teleformación Galega (PLATEGA). Podedes acceder á información completa na aplicación de Formación do Profesorado (fprofe) ou directamente nos seguintes enlaces:

Os mesmos cursos estarán dispoñibles en aberto, sen titorización e sen certificación, na Aula Aberta do Proxecto Webs Dinámicas.

NOVA: Cursos abertos nas Aulas Virtuais dos centros educativos

Dende o Proxecto Webs Dinámicas queremos engadir unha nova funcionalidade ó portal, tan potente pero tan simple que recae a responsabilidade nos propios usuarios, en vós.

Que vos parecería ter acceso a un listado de cursos abertos, onde os profesores que os elaboran permiten o acceso a convidados? Serviranos como recurso educativo e como mostra de utilización da propia Aula Virtual.

Quedamos á vosa espera!!

 

Pedímosvos que nos enviedes a referencia dos vósos cursos abertos , ou que atopedes por aí ó correo websdinamicas@edu.xunta.es. E para organizar mellor a información, e permitir un funcionamento máis dinámico deste portal, tamén vos pedimos que nolo enviedes co seguinte formato:

 

------------------

Nome do curso: Nome do Curso

Aula Virtual: CEIP/IES... Nome do Centro

Enlace: (coa ruta completa enlazada)

Área/temática:

Profesor resposable (si houbera, por motivos de recoñecemento): nome do profesor

-------------------

Podedes consultar a lista de cursos abertos a convidados en: Cursos abertos a convidados

Unha vez máis, e potenciando un traballo colaborativo responsable, recomendamos a utilización de Licenzas Abertas Creative Commons. Podedes atopar máis información clicando aquí.

Santiago de Compostela, Outubro de 2009

Actualización e mellora do Proxecto Webs Dinámicas

Dende o Proxecto Websdinámicas estamos a traballar nunha actualización das aplicacións que se ofrecen ós centros. Estas suporán melloras técnicas significativas reducindo dun xeito moi considerable a solución de problemas así como o tempo de resposta e as novas melloras que se poidan incorporar.

Por este motivo debemos facer unha pequena parada técnica no proceso de instalación das aplicacións dos novos centros, xa que o tempo é limitado e faise necesaria a priorización de obxectivos.

Tal e como indica o protocolo “¿Como solicitar?”, os centros educativos poden continuar facendo as súas solicitudes de participación e serán incluídos na lista de centros pendentes que podedes consultar nesta páxina.

Entendemos dende o Proxecto Webs Dinámicas as molestias que esta espera pode causar, pero a mellora estructural do mesmo así o require. Confiamos en poder instalar os centros pendentes o antes posible e continuamos traballando en favor dunha introducción integral das TIC na educación galega.

 

Atentamente, Proxecto Webs Dinámicas
Santiago de Compostela, 28 de Setembro de 2009

Arranxado: Comentarios entre centros nos foros

A finais do curso pasado detectamos a cola de moderación activada para os comentarios que os centros facían a contidos publicados por outros centros.

Aínda que isto non impedía a publicación de novos temas, si facía imposible a colaboración entre centros, factor importante no proxecto.

Como é normal, isto causou certa extrañeza en algúns compañeiros, xa que non entra na liña de traballo colaborativo que dende o proxecto queremos impulsar.

Por todo isto, comunicámosvos que o problema quedou arranxado e que os comentarios que no portal fagades publicaranse automáticamente, favorecendo o dinamismo do propio portal.

Animámovos tamén a que participedes no foro "Comparte a túa experiencia".

Para unha mellor fluidez do coñecemento libre na rede recomendamos Licenzas Creative Commons

Proxecto Webs Dinámicas
21 de Setembro de 2009

Abertos os foros para a súa lectura dos usuarios anónimos

Quedan abertos os foros para que calquera usuario poida ver as entradas e os comentarios que se fagan sobre as aplicacións do proxecto para a súa consulta.

FOROS: DRUPAL - AULA VIRTUAL - GALERÍAS

Lembramos que para poder participar activamente dos mesmos é necesaio entrar empregando o usuario que se remiteu ao centro no momento da incorporación ao proxecto.

Distribuir contido


by Dr. Radut