Skip to Content

Novos contidos

Novos contidos engadidos á web

Edición de contidos web

En numerosas ocasións recibimos incidencias de comportamentos estraños nas páxinas web despois de publicar algúns contidos, comportamentos como:

  • (...) desapareceron os menús da dereita (...)
  • (...) os menús da dereita aparecen con outra cor e tamaños diferentes (...)
  • (...) aparece un espazo moi grande entre o título e o contido (...)

Estas anomalías responden sempre a unha metodoloxía errónea á hora de realizar a edición e publicación dos contidos.

Esta metodoloxía é a de aproveitar o traballo feito noutros formatos para “pegalos” directamente no contido web. Así, unha práctica común é que se copien contidos dende documentos de LibreOffice (ou OpenOffice) e se peguen no editor do contido web, ou o que é peor e aínda máis habitual, dende Microsoft Word, xa que este último introduce un gran número de códigos como veremos a continuación.

Ao realizar a acción de copiar non solo se copia o contido, os textos e imaxes (o que vemos) senón que tamén se copia un montón de código de estilos que o programa editor introduce no texto (código que non vemos). Cando pegamos este contido na web non solo se pega a información senón que tamén se pegan os estilo e isto é o que provoca que os navegadores presenten un comportamento aparentemente estraño.

Si queremos evitar problemas a forma correcta de realizar as nosas publicacións será editando o contido directamente desde o editor web e non pegar nada que proveña doutros documentos.

Claro está que en numerosas ocasións desexamos aproveitar o traballo feito e non volver a “perder” o pouco tempo que temos volvendo a teclear parágrafos e parágrafos de información. Neste caso propoñemos dúas alternativas.

  1. Editar + Xuntar PDFCrear un novo contido onde tan solo escribamos un pequeno resumo sobre a información que xa temos escrita noutro ficheiro e xuntemos dito ficheiro ao contido que estamos creado (ficheiros adxuntos). Este ficheiro que se xunte debería ir en formato PDF.
  2. Copiar - Limpar - Pegar e editarLimpar o texto, que significa copiar o contido orixinal, pero antes de pegalo no editor web pegarémolo nun documento dalgún editor de texto que non permita texto enriquecido, como por exemplo o "kwrite", "gedit" ou "bloc de notas". Así os códigos de estilos eliminaranse e so permanecerá o texto copiado. Tamén se perderán as imaxes, cores, enlaces e demáis estilos que teñamos dados previamente no documento orixinal. Finalmente xa podemos copiar o texto deste o bloc de notas e pegalo no editor web. De ser necesario volveremos a dar os estilos desexados pero sempre desde o editor web: negrita, cores, enlaces...

O que temos que procurar e nunca realizar a práctica de pegar directamente desde un documento con formato ao editor web.

Pegar desde Word

Módulos de Durpal 5.7 instalados no modelo de centros.edu.xunta.es

Na instalación de websdinámicas que viñamos utilizando no servidor de "centros.edu.xunta.es" estamos a utilizar os seguintes módulos que aparecen selecionados na seguinte imaxe:

drupal mod

 

9º Curso Aberto: Actividades realizadas co Notebook para traballar no Encerado Dixital Interactivo

Nome do curso: Actividades realizadas co Notebook para traballar no Encerado Dixital Interactivo

Aula Virtual: CEIP Pedro Barrié de la Maza-SADA

Enlace: http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippedrobarriedelamaza/aulavirtual/course/view.php?id=2

Área/temática: Formación Docente en competencias TIC

Profesora resposable: Conchi García

Data recepción do correo: 15/06/2010

8º Curso Aberto: Tecnoloxía Industrial II

Nome do curso: Tecnoloxía Industrial II

Aula Virtual: IES Antonio Fraguas

Enlace: http://www.edu.xunta.gal/centros/iesantoniofraguas/aulavirtual/course/view.php?id=12

Área/temática: Tecnoloxía Industrial de 2º de Bacharelato

Profesor resposable: Marcos Vázquez Rozas

Data recepción do correo: 27/05/2010

7º Curso Aberto: TICs 1º Bacharelato

Nome do curso: TICs 1º Bacharelato

Aula Virtual: IES Manuel Murguía (Arteixo)

Enlace: http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmanuelmurguia/aulavirtual/course/view.php?id=7

Área/temática: Tecnoloxías da información e as comunicacións 1º Bacharelato

Profesor resposable: Miguel Gómez Duaso

Data recepción do correo: 20/05/2010

6.- Curso Aberto: Informatica 4º ESO

Nome do curso: Informática 4º ESO

Aula Virtual: IES Manuel Murguía (Arteixo)

Enlace: http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmanuelmurguia/aulavirtual/course/view.php?id=6

Área/temática: Informática 4º ESO.

Profesor resposable: Miguel Gómez Duaso

Data recepción do correo: 20/05/2010

Configuración dun bloque para a presentacion de Novas a través de RSS

PresentacionTrátase que dun xeito sinxelo os usuarios poidan publicar Novas e que estas aparezan listadas nun bloque da páxina. Podedes ver un exemplo nesta imaxe.

Requisitos:

  • Ter activado e configurado o módulo Mapa do Sitio (ver Activar Mapa do Sitio).
  • Ter activado o módulo Agregator


Proceso de publicacion das novas unha vez configurado o proceso:

Os usuarios crean contido na categoría que configuraremos como “Novas”.
As novas actualizaranse no bloque cando, unha vez producida a actualización automáitca da orixe RSS, se execute o CRON na páxina do centro. Ainda que executar o CRON (indexación de contidos) é moi sinxelo, este é un proceso manual que deberemos executar premento en “Lanzar CRON” no bloque denominado “CRON”.

ÍNDICE

1.- Proceso de configuración do bloque:

1.1.- Creación de categoría “Novas”

1.2.- Configuración dos permisos para a categoría “Novas”

1.3.- Publicación da categoría no Mapa do Sitio: Ver Activar Mapa do Sitio

1.4.- Obtención do enlace emisor RSS da categoría “Novas”:

1.5.- Sindicación RSS á categoría “Novas”:

1.6.- Publicación do bloque coas Novas RSS

2.- Cuestións a ter en conta:

 

LER MÁIS

 

Activar o Mapa do Sitio

mapa do sitioSi o módulo non está instalado podedes poñervos en contacto con nós a través do correo do proxecto: websdinamicas@edu.xunta.es (É NECESARIO ESPERAR Á ACTUALIZACIÓN A MULTISITE).
Si o módulo está xa instalado:

Activar módulo:

Administrar → Construcción da páxina → Módulos.

Activamos Site Map e gardamos a configuración

Configurar permisos do módulo:

Administrar → Mantemento de usuarios → Control de acceso → aggregator módulo → Configurar permisos.

Deberemos permitir só ó rol administrador “administrar orixes de novas”, e decidir que roles poden “acceder a orixes de novas”.

Configurar o Mapa do sitio:

Administrar → Configuración da páxina → Mapa do Sitio.

Configuramos as variables necesarias.

A ter en conta:
Tal e como vimos recomendando, os menús constrúense en base a categorías co cal só será necesario marcar aquelas “Categorías para incluir no mapa do sitio” que desexemos se vexan no mapa.

Debemos marcar o tic “Incluir enlaces RSS” para dar a posibilidade ós visitantes a sindicarse a cada unha das orixes RSS.

Finalmente debemos pasar o enlace “Mapa do Sitio”, que aparece no “Menú Navegación”, a “Enlaces Secundarios” para que apareza na cabezeira da páxina. Non confundir o enlace co de administración do “Mapa do Sitio” xa que se chaman igual.

Cargar usuarios dende arquivo externo txt

Características do arquivo de texto:

A primeira liña contén as variables que indican os datos a cargar de cada usuario. 

Cada liña seguinte conten os datos de cada usuario separados por comas

Ex1: Datos mínimos requeridos

username, password, firstname, lastname, email

pepe, 1234, pepe, martinez, pepemartinez@ed.es

juan, 1234, juan, glez, juangonzalez@ed.es

Ex2: Datos opcionais convintes. En caso contrario o administrador terá que cubrilos

institution, department, city, country, lang, auth, timezone

Ex3: Datos tamén opcionais a completar a través do cales se lles pode indicar aos usuarios, os cursos, o tipo de usuarios, se petencen a algún grupo,...

idnumber, icq, phone1, phone2, address, url, description, mailformat, maildisplay, htmleditor, autosubscribe, course1, course2, course3, course4, course5, group1, group2, group3, group4, group5, type1, type2, type3, type4, type5, role1, role2, role3, role4, role5

Notas:

Os tipos en moodle serán (typeX):

Tipo 1= Estudante

Tipo 2= Profesor editor

Tipo 3= Profesor non editor

Se non indicamos tipo, por defecto serán estudantes.

Os cursos son: courseX

Téñase en conta se queremos asignar varios cursos e tipos a un mesmo usuario que course1 está relacionado con type1.

Os campos si/non respóndese na variable con 1/0. Observese no seguinte exemplo válido a variable "maildisplay"

Exemplo válido:

username, password, firstname, lastname, email, lang, idnumber, maildisplay, course1, group1, type1

pepe, 12345, Pepe, Martínez, pm@correo.es, gl, 3663737, 1, Ed.Física, Section 1, 1

tito, ab347, Fernando, González, fergon@correo.es, gl, 6736733, 0, Inglés, Section 3, 3

(Pepe Martínez está matriculado como estudante no curso de Ed. Física e mostra o seu correo)

(Fernando González é profesor non editor do curso de inglés e non fai público o seu correo electrónico)

Importante observar que cada rexistro (usuario) vai nunha liña seguida aínda que aquí pode ser que non se vexa así polos tamaños de pantalla empregados.

O ficheiro deberá estar gardado coa codificación UTF8 para evitar erros na carga de usuarios como por exemplo cortar as cadeas de texto a partires das vogais acentuadas.

Distribuir contido


by Dr. Radut