Skip to Content

Wiki

Como facer unha wiki

Wiki's iniciadas en Moodle

Unha Wiki é unha actividade colaborativa na que o alumnado ten que ir construíndo un documento proposto polo titor/a.

Na elaboración de dito documento ou actividade pode intervir un alumno coas anotacións do profesorado (wiki de estudante) ou varios alumnos (Wiki de grupo).

Un modo particular de wiki, é a Wiki iniciada mediante un arquivo txt (en formato utf8).

Ten de especial, que o profesor/a inicia a wiki cun arquivo txt externo. Cada alumno/a ve a súa wiki iniciada e trata de finalizar a actividade ben individualmente (Wiki de estudante) ou en grupo (Wiki de grupo).

Cando a alumno/a remata a súa wiki, o titor/a pode ir cerrando individualmente cada wiki (Solo lectura).

Procedemento:

1-Elaboramos arquivo txt con formato utf8.

Con wordpad facemos un arquivo txt. Seguramente non nos deixa gardalo con formato utf8, sen embargo se o reeditamos con wordpad si o poderemos xa gardamos como txt con formato utf8

Supoñamos pois que xa temos un arquivo txt rn formato utf8 (textowiki.txt)

2-En Moodle engadimos nun curso unha actividade de wiki

Abrirase un formulario de wiki no que teremos que poñer o título e unha descripción da wiki.
Como vai ser unha wiki iniciada, indicamos o nome do arquivo txt que a vai iniciar (no noso caso textowiki.txt). Lembrade, en formatop utf8.

3-Despois de "Gardar modificacións" observaremos un novo formulario ou pantalla na que poderiamos "Editar esta páxina 'textowiki.txt' " nun espazo en branco pero o que teremos que facer será permer no botón "actualizar wiki"

Esto remitiranos ao formulario inicial de creación da wiki, pero agora apareceranos un novo botón no que premer e a través do cal poderemos subir ao servidor o arquivo "textowiki.txt" que xa temos elaborado pero que aínda non incorporamos definitivamente.

Prememos en escoller ou cargar ficheiro e entraremos nunha pantalla que nos vai permitir:

  1. Cargar ficheiros ao servidor (localizaremos o textowiki.txt nun arquivo local do noso PC
  2. Un vez arriba o arquivo seleccionarémolo e escolleremolo para incorporar na wiki

Gardamos modificación e comprobaremos inmediatamente que efectivamente xa temos incorporado o textowiki.txt na wiki.

 

Xestionando unha wiki iniciada

Supoñamos que xa fixemos unha wiki iniciada por un arquivo externo (textowiki.txt).

Cando o alumnado entra no moodle, na wiki correspondente, abre a wiki e edítaa completando o texto nunha ou en varias sesións, mentras o titor/a do curso non a peche.

Agora, o profesor pode intervir, calificar ou completar a wiki.

Imaxinemos que a quere calificar para logo pechala a solo lectura.
O profe ten que entrar na wiki correspondente ao alumno/a, escollendo a que sexa, na imaxe a do alumno "ron"

Logo o profesor/a coméntaa ou califícaa como corresponda

Finalmente, se xa non queremos que o alumnado siga editando a wiki, pero si que a poida ler, darémoslle as propiedades de so lectura (RO), no apartado administración:

Teremos que establecer os indicadores de páxina. No noso caso, asignar o de só lectura para o arquivo correspondente.

Deste xeito, cando o alumno "ron" volva a entrar na wiki aparecerálle a wiki editada polo profesor coa cualificación ou comentarios corespòndentes pero el xa non poderá modificala.

Distribuir contido


by Dr. Radut