Skip to Content

Multisite

Fases da migración Multisites

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Molecule-custom%3Bsize_159,241.jpg O proxecto Webs dinámicas, coa finalidade de poder mellorar o servizo ofrecido aos centros educativos, realizou unha nova estrutura das aplicacións ofrecidas: drupal, moodle e coppermine, de xeito que agora todos os centros educativos compartirán a mesma estrutura de ficheiros comúns das mesmas aínda que se manterá a independencia de bases de datos.

Esta nova estrutura, denominada Multisite, mellorará o mantemento e actualización destes servizos así como a velocidade de acceso ás aplicacións.

Este  cambio na estrutura de ficheiros significa tamén que agora os centros non poderán ter acceso por FTP a estas carpetas, posto que calquera modificación nas mesmas afectaría á totalidade dos centros participantes. Por este motivo a nova instalación xa se está a realizar nunha máquina diferente, variando así o enderezo das novas ubicacións das páxinas, pasando a estar localizadas en http://www.edu.xunta.gal/centros/nomedocentro

Desde o listado de centros participantes no proxecto pódese observar que aqueles centros que xa están nesta nova estrutura aparecen cunha imaxe identificativa do sistema: Os novos centros incorporados recentemente ao proxecto Webs dinámicas xa van instalados con esta nova disposición. Para os centros anteriores realizaremos un proceso de migración.

Proceso de migración dos centros anteriores.

Este proceso de migración será realizado integramente desde os servizos centrais da Subdirección Xeral de Sistemas Informáticos, Área de Sistemas e Comunicacións, Proxecto Webs dinámicas.

Este proceso dividirase en varias fases:

 • Fase I (inicial): Realizarase unha comprobación do uso das aplicacións instaladas para determinar si é necesario realizar unha migración dos seus contidos ou, polo contrario, si se pode realizar unha nova instalación de cero no novo sistema Multisite. Esta comprobación realizarase mediante comunicación por e-mail aos centros afectados para que confirmen a súa situación (Máis info: http://www.edu.xunta.gal/centros/websdinamicas/node/666)
 • Fase II (migración): Unha vez confirmados todos os centros afectados, iniciarase secuencialmente a migración dos contidos dos centros desde a actual ubiciación (http://centros.edu.xunta.es/nomedocentro) á ubicación multisite (http://www.edu.xunta.gal/centros/nomedocentro).
  Antes de iniciar a migración dos contidos haberá unha nova comunicación aos centros para indicarlles que se vai iniciar o proceso (que se realizará preferentemente en horario nocturno).
  Cada día (noite) irase migrando un número determinado de centros, en función da velocidade do proceso.
  Todos os contidos, así como as imaxes, enlaces, documentos, etc. non deberan de sufrir alteración algunha, co cal, unha vez finalizada a migración, estarán funcionando de igual xeito que o facían anterioremente, sin que sexa necesario realizar ningunha labor de mantemento por parte dos administradores dos centros educativos.
 • Fase III (comprobación): Rematada a migración e realizadas as comprobacións oportunas desde os servizos centrais, confirmarase ao centro mediante un novo e-mail que o proceso rematou. O centro deberá realizar as correspondentes comprobacións con máis detalle para comprobar que todo saíu segundo o previsto.
 • Fase IV (limpeza): Unha vez realizadas as comprobacións procederase á eliminación dos datos antigos na máquina de http://centros.edu.xunta.es/... correspondentes ao proxecto Webs dinámicas, así como daquelas outras páxinas e/ou aplicacións que o centro tivese instaladas anterioremente (webantiga...) previa confirmación do centro educativo.

INFORMACIÓN RELACIONADA

Novos centros en Webs Dinámicas, unha nova estructura do Proxecto: multisite

Entre o pasado mes de marzo e o presente mes de abril O Proxecto Webs Dinámicas incorporou á súa lista de centros activos aqueles que pemanecían pendentes. Este proceso tardou un pouco máis do desexable xa que estívose a desenvolver unha nova estructura do proxecto, a denominada multisite.

En que consiste Webs Dinámicas en multisite?

Dende o comezo cada centro que se incorporaba ó proxecto utilizaba un espazo web na chamada "máquina de centros". Este espazo viña a ser o mesmo que se lle proporcionaba a outros centros que non participaban no proxecto, senón que desenvolvía as súas propias páxinas web. Este tipo de estructura implicaba que para cada centro participante era necesario instalarlle tres aplicacións independientes (Drupal, Moodle e Coppermine), con estructuras de directorios totalmente independientes.

A medida que os centros participantes ía aumentando, a administración do proxecto volvíase cada vez máis complexa, xa que cada centro a maiores significaba tres aplicacións máis a administrar. Tendo que administrar un potencial de máis de 1400 aplicacións chegouse a un punto onde se facía necesaria replantexar a situación e buscar novas fórmulas que pemitiran continuar incorporando centros sen que supuxera un perxuizo para os xa participantes.

Deste xeito, deseñamos a nova estructura multisite, que significa que certas partes da estructura das aplicacións son comúns, podendo dicir que pasamos de  ter cerca de 1500 aplicacións a 3 con espazos persoais separados.

Que implicacións ten o multisite para os centros educativos?

 • Modificación da URL do centro:
  • Antes na máquina de centros: http://centros.edu.xunta.es/nomedocentro
  • Agora no multisite: http://www.edu.xunta.es/centros/nomedocentro
As páxinas webs dinámicas da estructura de multisite están nun servidor especificamente deseñado para o Proxecto.
 • Corte do acceso por FTP á estructura de carpetas das páxinas web e ás bases de datos. Por varios motivos:
  • Debido a que a estrutura das aplicacións é común non é posible dar acceso ós centros ó espazo FTP xa que un cambio na estrutura afectaría a tódolos centros participantes.
  • Aínda que exite un número de profesores moi implicados no proxecto con coñecementos suficientes para administrar as estruturas das aplicacións, foron moi comúns as incidencias que tiñamos que resolver por problemas xerados nas estruturas das aplicacións. Este tempo invertido por parte dos que traballamos no proxecto non nos permitía avanzar no desenvolvemento e investigación de novos módulos e estratexas de dinamización do proxecto. Solucionaremos isto poñendo a disposición do profesorado a estrutura e a base de datos das aplicacións para que poidan ser instaladas en local permitindo a investigación. Unha vez realizados avances por parte do profesorado poderán ser propostos ó Proxecto favorecendo as melloras a toda a comunidade de centros.
 • Maior velocidade:
  • Un dos grandes problemas que viñamos tendo ata o de agora, e que era debido á enorme sobrecarga do servidor era a lentitude das páxinas web dos centros. Ó mudar á nova estrutura de multisite tamén se muda de servidor co que a suma destes dous factores deberá incidir moi directamente na velocidade das páxinas webs dinámicas.
A medida que vaiamos facendo melloras no proxecto para todas as aplicacións irémolas publicando neste apartado de "Novas", "Novas do Proxecto" e "Novos contidos".

Como sei si o meu centro está ou non en multisite?

No listado de centros participantes deste portal  os centros que pertencen ó multisite están indicados con unha icona vermella e azul en forma de molécula (multisite)

Porque o meu centro non está en multisite?

No proceso de migración á nova estructura comezouse por aqueles centros que solicitaban entrar no Proxecto, centros que levaban meses esperando para poder disfrutar del e que, como é evidente, comezaban de cero. A segunda fasee é estudar e concretar o proceso de migración do resto de centros que xa están a traballar.

Venres, 30 de Abril de 2010

 

Distribuir contido


by Dr. Radut