Skip to Content

Configuración dun bloque para a presentacion de Novas a través de RSS

PresentacionTrátase que dun xeito sinxelo os usuarios poidan publicar Novas e que estas aparezan listadas nun bloque da páxina. Podedes ver un exemplo nesta imaxe.

Requisitos:

  • Ter activado e configurado o módulo Mapa do Sitio (ver Activar Mapa do Sitio).
  • Ter activado o módulo Agregator


Proceso de publicacion das novas unha vez configurado o proceso:

Os usuarios crean contido na categoría que configuraremos como “Novas”.
As novas actualizaranse no bloque cando, unha vez producida a actualización automáitca da orixe RSS, se execute o CRON na páxina do centro. Ainda que executar o CRON (indexación de contidos) é moi sinxelo, este é un proceso manual que deberemos executar premento en “Lanzar CRON” no bloque denominado “CRON”.

ÍNDICE

1.- Proceso de configuración do bloque:

1.1.- Creación de categoría “Novas”

1.2.- Configuración dos permisos para a categoría “Novas”

1.3.- Publicación da categoría no Mapa do Sitio: Ver Activar Mapa do Sitio

1.4.- Obtención do enlace emisor RSS da categoría “Novas”:

1.5.- Sindicación RSS á categoría “Novas”:

1.6.- Publicación do bloque coas Novas RSS

2.- Cuestións a ter en conta:

 

LER MÁIS

 

CONFIGURACIÓN

1.- Proceso de configuración do bloque:

1.1.- Creación de categoría “Novas”

Administrar -> Categorías -> Engadir Vocabulario
Cubrimos:
  • Nome do vocabulario
  • Seleccionamos o contido tipo “Páxina” e aqueles que decidamos que poden ser publicados nestas categorías.
  • Xerarquía: simple
  • No resto de opcións si temos dúbidas deixámolas en branco.
Unha vez creado o vocabulario debemos colgar del unha categoría ou “termo de vocabulario”:
Na “lista de categorías” prememos no “engadir termos” do vocabulario “Novas”
  • Nome do termo: Novas
Enviar


1.2.- Configuración dos permisos para a categoría “Novas”

Administrar -> Mantemento de usuarios -> Taxonomías Acceso Permisos
Editamos os permisos para o rol “authenticated”. Para isto deberemos despregar a táboa de permisos e neutralizalos tal que así:

Gardar permisos da categoría.
Con isto gañaremos a posibilidade de decidir que podan publicar novas só os roles que decidamos.

Editamos os permisos para o resto dos roles que queremos que publiquen novas quendando do seguinte xeito: 

permisos

Gardar permisos da categoría

Nota: debido a un erro en drupal, en ocasións é necesario facer un pequeno truco para que a páxina implemente os permisos modificados, recomendamos facelo sempre que se modifique o “Taxonomías Acceso Permisos”: Administrar -> Mantemento de Usuarios -> Control de Acceso -> Gardar permisos (non é necesario modificar ningún permiso).

Neste momento xa temos unha categoría “Novas” onde os usuarios con permisos poden publicar contido.

1.3.- Publicación da categoría no Mapa do Sitio: Ver Activar Mapa do Sitio

 

Enlace RSS1.4.- Obtención do enlace emisor RSS da categoría “Novas”:

Unha vez activada a visibilidade da categoría “Novas” no Mapa do Sitio accedemos ó mesmo, e co botón dereito do rato enriba do símbolo RSS que hai á dereita de "Novas" prememos en “Copiar ruta do enlace” (non confundir con “copiar a ruta da imaxe”).


1.5.- Sindicación RSS á categoría “Novas”:

Administrar -> Administración do contido -> Agregador de novas -> Engadir orixe

Título: Novas (este será o título do bloque)
URL: Pegamos o enlace previamente copiado no Mapa do Sitio
Interv. de actualización: 15 min.

Enviar

Neste momento xa temos un bloque desactivado denominado “últimos elementos da orixe Novas”.

1.6.- Publicación do bloque coas Novas RSS

Para activalo deberemos ir a Administrar -> Construcción da páxina -> Bloques

En configuración do bloque podemos definir, entre outros:

Título: en branco para que colla o da orixe de novas.
Número de novas a amosar no bloque.
Seleccionamos o lugar onde queremos que se sitúe o bloque e listo!

 

2.- Cuestións a ter en conta:

Aconsellamos crear un enlace á categoría “Novas” no menú de “Enlaces secundarios”.
Para que as novas se amosen actualizadas debemos exectuar o CRON diariamente. Porque?
Funcionamento do CRON:
O CRON executa procesos a intervalos regulares. Por exemplo, se imos amontonando papeis nunha bandexa de “papeis pendentes” o cron procésaos todos xuntos automáticamente cada certo tempo. Por motivos de seguridade nos servidores da Consellería de Educación este proceso debe realizarse de xeito manual, é por iso que temos un bloque na páxina principal denominado “CRON” a través do cal podemos executar o proceso. Nas Webs Dinámicas o CRON pon en funcionamento procesos pendientes relacionados coa sindicación RSS, co módulo Notify, etc.

Funcionamento da actualización das RSS:
Si como foi o caso, seleccionamos o intervalo de actualización das orixes de novas RSS en 15 minutos, cada 15 min a páxina buscara nos orixes sindicadas si hai novos contidos. Isto significa que o bloque que creamos, que é o que ten a sindicación, vai buscar actualizacións na categoría “Novas”, que funciona como emisora, cada 15 min. Pero OLLO! Unha vez pasados os 15 min. e actualizada a orixe de novas, só se actualizará realmente cando executemos o CRON. 


page | by Dr. Radut