Información

Concurso adxudicación cafetería

Curso de Prevención de Riscos

 

                 - CURSO DE PREVENCIÓN DE RISCOS E MANEXO SEGURO DE CARRETILLAS ELEVADORAS

                                    - Información

                                    - Inscrición

                                    

                - CURSO DE PREVENCIÓN DE RISCOS E MANEXO SEGURO DE PLATAFORMAS ELEVADORAS

                                    - Información

                             - Inscrición

 

                   

información

  • Normas de Organización e Funcionamento

                    - NOF IES URBANO LUGRÍS

  • Programación Xeral Anual

                    - CAPÍTULO I  (PXA. 16-17 Cap I)

                    - CAPÍTULO III

                                         - PXA. 16-17 Cap III

                                                         - ANEXO I

                                                         - ANEXO II

                                                         - ANEXO III

                                                         - ANEXO IV

  • Proxecto Educativo de Centro

                    - PEC IES URBANO LUGRÍS

                    - PLAN DE ACCIÓN TITORIAL

                    - PLAN DE INTEGRACIÓN DAS TICs

                    - PLAN XERAL DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

                    - PROXECTO LECTOR

                    - PROXECTO LINGÜÍSTICO

Iniciar sesión

Distribuir contido