Benvidos

   

CÓDIGO CENTRO 15005269       

Nº teléf.: 881960715       Fax.: 881960724

 E_mail: ies.urbano.lugris@edu.xunta.es

 

 

 

 

 

                                                                                    

 

                      

 

 

  

  

  

                                                                         

   

  

 

O edificio foi construído no ano 1967 e foi entregado no ano 1975.

   Inicialmente chamouse Instituto Politécnico Nacional de La Coruña.

   No ano 1977 pasa a chamarse Instituto Politécnico Nacional Diego Delicado Marañón.

Dende o ano 1998 leva o nome de Instituto de Educación Secundaria Urbano Lugrís.

Distribuir contido