Libros de texto

  • LIBROS DE TEXTO PENDENTES DE DEVOLUCIÓN DO CURSO 2019-20

                    - Consultar aquí

  • FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO

              - CURSO 2020-21

                    - Orde do 12 de maio de 2020

                    - Instrucións fondo libros 2020-2021

                    - Acceso á aplicación para presentación electrónica:

                                         https://www.edu.xunta.es/fondolibros/

                    - Para presentación presencial utilice os Anexos I e II da Orde da convocatoria

 

  • FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO

             - CURSO 2019-20

                   - Orden do 3 de maio de 2019

        NOTA:

                   - O alumnado que está matriculado nunha sección bilingue e ten adxudicado libro de texto desa materia

                     este será substituído por outro libro, excepto que xa leve máis de 6 unidades en préstamo.

                  - O Centro non dispón de libros en inglés.  

  • RELACIÓN DE LIBROS DE TEXTO ESO, BACHARELATO, CICLOS FORMATIVOS (FPB, CM...)

                   - 1º ESO

                   - 2º ESO

                   - 3º ESO

                   - 4º ESO

                   - 1º BACHARELATO

                   - 2º BACHARELATO

                   - CICLOS FORMATIVOS