Libros de texto

  • FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO

             - CURSO 2018-19

                  -Libros pendentes de devolución

                  

             - CURSO 2019-20

                   - Orden do 3 de maio de 2019

                   - Extracto da Orden do 3 de maio de 2019       

                   - Calendario do proceso

                   - Listaxe provisional de solicitudes admitidas

                   - Listaxe provisional de solicitudes excluídas

                

  • RELACIÓN DE LIBROS DE TEXTO ESO, BACHARELATO, CICLOS FORMATIVOS (FPB, CM...)

                   - 1º ESO

                   - 2º ESO

                   - 3º ESO

                   - 4º ESO

                   - 1º BACHARELATO

                   - 2º BACHARELATO

                   - CICLOS FORMATIVOS